^Powrót na górę

Kształcenie na odległość – nauka zdalna

Informuję, że od poniedziałku, czyli od 26 października br., w związku z wprowadzeniem nowych rządowych zasad profilaktyki przeciw wirusowi COVID - 19, zajęcia dydaktyczno – wychowawcze w Szkole Podstawowej w Królówce w oddziałach przedszkolnych i klasach I-III  realizowane będą w formie zajęć stacjonarnych. Klasy IV – VIII przechodzą na nauczanie zdalne.
Świetlica szkolna działa bez zmian.
Dowóz i odwóz  dzieci działa bez zmian.

W okresie kształcenia na odległość uczniowie każdego dnia, zgodnie z planem lekcji szkolnych, uczestniczyć będą w lekcjach w czasie rzeczywistym w trybie on – line na platformie Microsoft Teams lub poprzez dziennik elektroniczny będą otrzymywać na swoje skrzynki materiały. Materiały, w postaci konspektu do zajęć, mogą mieć różną formę – ukierunkowanych wskazówek w nauce, linki do źródeł, materiałów filmowych, itp.
Uczniowie zobowiązani są do codziennego logowania się na swoim koncie w dzienniku UONET+, celem zapoznania się z tymi informacjami. W przypadku lekcji realizowanych on-line odnotowywana będzie obecność ucznia w sposób tradycyjny. W przypadku lekcji, w których wystąpi przesyłanie materiałów dydaktycznych, odczytanie informacji przesłanych na poszczególne lekcje, powinno nastąpić przed upływem 24 godzin od terminu lekcji. Odczytanie informacji po tym okresie zostanie odnotowane przez nauczyciela.
W miarę możliwości nauczyciele będą angażować różne aktywności uczniów, by minimalizować ich czas pracy przed ekranami.
Uczniowie i rodzice nadal pozostawać będą w kontakcie z wychowawcą oddziału, by w razie potrzeby, w możliwie krótkim czasie reagować na pojawiające się problemy w tej nowej sytuacji. Do Państwa dyspozycji pozostaje też możliwości porozumiewania się z pedagogiem szkolnym.
Regulamin pracy w trybie zdalnym dostępny będzie na stronie internetowej szkoły w poniedziałek 26.10.2020 r. po godz.15.00.
Informuję, że oficjalnym obowiązującym sposobem konsultowania się rodziców i uczniów z nauczycielami jest komunikator mailowy dziennika elektronicznego UONET+.
W szczególnych przypadkach, za zgodą nauczyciela, możliwe są inne formy komunikacji, np. telefoniczna.

Danuta Duś

Copyright © 2013. Szkoła Podstawowa im. K. Brodzińskiego w Królówce Rights Reserved.