^Powrót na górę

Dyżur wakacyjny na terenie Gminy Nowy Wiśnicz

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. K. Brodzińskiego w Królówce informuje o możliwości zapisania dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych  pełniących dyżur wakacyjny na terenie Gminy Nowy Wiśnicz.

Warunki przyjęcia  określa Regulamin dyżuru wakacyjnego
w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowy Wiśnicz

Warunkiem przyjęcia dziecka na dyżur wakacyjny do oddziału przedszkolnego
w szkole podstawowej  jest dostarczenie wypełnionej karty zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny oraz przedłożenie oświadczenia o niekorzystaniu z urlopu wypoczynkowego przez oboje rodziców w okresie, kiedy dziecko zapisane jest na dyżur, pod rygorem nieprzyjęcia dziecka na dyżur.

Regulamin, harmonogram dyżurów przedszkoli i oddziałów przedszkolnych oraz karta zgłoszenia dostępne są na stronie internetowej szkoły oraz w sekretariacie szkoły.

Regulamin dyżuru wakacyjnego
Karta dyżuru wakacyjnego
Harmonogram przerwy wakacyjnej

Copyright © 2013. Szkoła Podstawowa im. K. Brodzińskiego w Królówce Rights Reserved.