^Powrót na górę

Odblaskowa Pielgrzymka do Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Bochni

   4 października 2017r. parafianie z parafii  pw. Przemienienia Pańskiego w Królówce na czele
z księdzem proboszczem Józefem Janusem uczestniczyli w Odblaskowej Pielgrzymce do Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej
w Bochni.  Na placu kościelnym zgromadziło się bardzo dużo osób. Byli wśród nich uczniowie
i nauczyciele naszej szkoły. Każdemu dziecku towarzyszył dorosły opiekun. Szły całe pokolenia rodzin, od dziadków aż po wnuków.
  Warunkiem uczestnictwa w pielgrzymce było posiadanie odblaskowych elementów, do czego zachęcał na nabożeństwach niedzielnych ksiądz proboszcz. Starszym osobom rozdano opaski odblaskowe zasponsorowane przez firmę ubezpieczeniową współpracującą z naszą szkołą. Na wspólne pielgrzymowanie wyruszyliśmy wczesnym rankiem - już o godz. 5.00. Wszyscy okazali się wytrwałymi i zdyscyplinowanymi pielgrzymami. Bez problemów
i bezpiecznie pokonali trasę z Królówki do Bochni. Przed bazyliką zostaliśmy serdecznie powitani przez księdza Pawła Brońskiego, który podkreślił, że jesteśmy najwspanialszą szkołą w Małopolsce, gdyż jako jedyni z racji corocznej pielgrzymki do Sanktuarium w Bochni, mamy dzień wolny od zajęć dydaktycznych. Ksiądz Paweł zwrócił uwagę na niezwykle liczny udział dzieci i młodzieży w tym pięknym wydarzeniu.
   Po powitaniu  pielgrzymi udali się przed Cudowny Obraz Matki Bożej Różańcowej,
a następnie wzięli udział w celebrowanej przez księdza biskupa Leszka Leszkiewicza uroczystej Mszy św., która została  uświetniona przez  orkiestrę dętą z Królówki.

Copyright © 2013. ZESPÓŁ SZKÓŁ W KRÓLÓWCE Rights Reserved.


Facebook