^Powrót na górę

Realizacja programu Znajdź Właściwe Rozwiązanie

   W bieżącym roku szkolnym od września 2017 w naszej szkole realizowany był program profilaktyki palenia tytoniu pt. „Znajdź Właściwe Rozwiązanie”. Program ten został przygotowany przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Bochni.  W realizacji programu brali  udział uczniowie kl. IV Szkoły Podstawowej, którzy na lekcjach godzin wychowawczych, przyrody i zajęciach z pedagogiem szkolnym realizowali zajęcia warsztatowe z tematyki antynikotynowej. Prowadzący zajęcia przekazali uczniom wiedzę zawierającą informacje o szkodliwości palenia papierosów, budowie i funkcjonowaniu układu oddechowego, sposobach radzenia sobie w sytuacjach stresowych. Duży nacisk położono na kształtowanie asertywnego zachowania oraz umiejętność odmowy. Zwrócono uwagę na potrzebę pozytywnego myślenia. Podczas realizacji programu uczniowie brali udział w pogadankach, prelekcjach, projekcji filmu edukacyjnego. Wspólnie poszukiwali sposobów rozwiązań trudnych sytuacji.

    Nadrzędnym celem programu było zapobieganie paleniu papierosów wśród uczniów oraz uświadomienie im jakie skutki dla zdrowia i życia człowieka niesie za sobą ten nałóg. Dzięki zrealizowanym zajęciom uczniowie wiedzą, że palacze szkodzą nie tylko samym sobie, ale także innym.Dzieci zdają sobie sprawę z tego , że bierne palenie może powodować różne schorzenia i choroby nowotworowe.

  Podsumowując  program - uczniowie wykonali plakaty, które przybliżyły wszystkim informacje związane ze szkodliwością nikotyny. Celem plakatów było zniechęcenie palących do papierosa i zachęcenie ich do walki z nałogiem, oraz uświadomienie wszystkim jakie niebezpieczeństwa i spustoszenie organizmu niesie ze sobą nikotyna.

  Treści programu „Znajdź Właściwe Rozwiązanie” zgodne są nie tylko z programem profilaktycznym i wychowawczym szkoły, ale także z założeniami Szkoły Promującej Zdrowie.

Program realizował : wychowawca klasy, nauczyciel przyrody i pedagog szkolny.

Copyright © 2013. ZESPÓŁ SZKÓŁ W KRÓLÓWCE Rights Reserved.


Facebook