^Powrót na górę

Nabór dzieci do świetlicy szkolnej

Informacje z Regulamin naboru dzieci do świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej im. Kazimierza Brodzińskiego w Królówce

  1. Do świetlicy szkolnej przyjmowane są dzieci na podstawie prawidłowo wypełnionej Karty zgłoszenia, którą należy złożyć w sekretariacie szkoły w wyznaczonym przez dyrektora terminie.
  2. Kartę zgłoszenia można pobrać u wychowawców klas, w sekretariacie lub ze strony internetowej szkoły.
  3. Kompletnie i czytelnie wypełnioną Kartę zgłoszenia, należy złożyć w sekretariacie szkoły nie później niż do 25 maja.
  4. W przypadku niedostarczenia w podanym terminie stosownych dokumentów, dziecko nie zostanie przyjęte do świetlicy szkolnej.
  5. Do świetlicy przyjmowani są uczniowie klas 0–III.

Cały regulamin oraz karta zgłoszenia do świetlicy do zobaczenia -->tutaj

Copyright © 2013. ZESPÓŁ SZKÓŁ W KRÓLÓWCE Rights Reserved.


Facebook