^Powrót na górę

Regulamin Gminnego Konkursu Pięknego Czytania „Pamięć ukryta w prozie”

Regulamin Gminnego Konkursu Pięknego Czytania „Pamięć ukryta w prozie” 

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorami Gminnego Konkursu Pięknego Czytania „Pamięć ukryta w prozie” są biblioteka  Szkoły Podstawowej im. Stanisława Lubomirskiego w Nowym Wiśniczu oraz biblioteka Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Brodzińskiego w Królówce.
 2. Konkurs organizowany jest w ramach obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości.
 3. Konkurs odbędzie się 5 kwietnia 2019r. o godz. 900 w bibliotece Szkoły Podstawowej w Nowym Wiśniczu przy ulicy Szkolnej 1.
 4. Regulamin określa warunki uczestnictwa w konkursie.

Cele konkursu

 1. Cele konkursu:
 • promocja czytelnictwa;
 • propagowanie kultury czytelniczej;
 • budzenie zainteresowania wartościową literaturą, która w przystępny sposób przekazuje treści związane z historią Polski;
 • kształtowanie umiejętności pięknego czytania;
 • budzenie wyobraźni  młodego człowieka;
 • uczenie rywalizacji w miłej atmosferze.

Uczestnicy konkursu

 1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas I-III szkół podstawowych z terenu gminy Nowy Wiśnicz.

Warunki udziału w konkursie

 1. Każda szkoła może zgłosić maksymalnie 2 uczestników. Wskazane
  jest przeprowadzenie etapu szkolnego, w celu wyłonienia uczestników konkursu.
 2. Szkoły, które zdecydują się wziąć udział w konkursie proszone są o przesłanie
   do końca marca zgłoszenia na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .
 3. Zadaniem uczestnika jest przeczytanie wybranego przez siebie fragmentu prozy
  z podanych poniżej pozycji książkowych:
 • Klechdy domowe, praca zbiorowa pod red. H. Kostyrko
 • Grażyna Bąkiewicz, Kazimierz Szymeczko, Paweł Wakuła ,Piastowskie orły:
  10 opowiadań z czasów Piasta.
 • Grażyna Bąkiewicz, Jadwiga kontra Jagiełło.
 • Grażyna Bąkiewicz, Kazimierzu, skąd ta forsa?
 • Grażyna Bąkiewicz, Mieszko, ty wikingu!
 • Grażyna Bąkiewicz, Zygmuncie, i kto tu rządzi?
 • Wanda Chotomska, Legendy polskie.
 • Paweł Wakuła, Jagiełło pod…prysznicem. Opowieści o władcach Polski.

Przebieg konkursu
Czas czytania tekstu wynosi 3 minuty. Przekroczenie tego czasu może być powodem dyskwalifikacji uczestnika.

Jury

 1. Komisja konkursowa powoływana jest przez organizatorów.
 2. Komisja dokona wyboru laureatów oraz zadecyduje o przyznaniu nagród.

Kryteria oceniania

 1. Jury oceni technikę czytania (płynność, dykcję i tempo czytania), zachowanie limitu czasu oraz sposób interpretacji tekstu poprzez wykorzystanie środków artystycznego wyrazu takich jak: pauzowanie, tempo, modulacja głosu i jego natężenie.

Nagrody

 1. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy za udział w konkursie.
 2. Laureaci otrzymają nagrody.

Postanowienia końcowe
Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych do celów realizacji konkursu. Ponadto uczestnicy wyrażają zgodę na umieszczenie na stronach internetowych organizatorów w celach dokumentacyjno-promocyjnych następujących danych: imię i nazwisko, klasa, szkoła oraz do upowszechniania wizerunku poprzez publikację zdjęć z konkursu.
       

Copyright © 2013. Szkoła Podstawowa im. K. Brodzińskiego w Królówce Rights Reserved.