^Powrót na górę

Oświęcim 2019

„ Pamiętajmy ….’”
 Dnia 21 lutego klasa III gimnazjum wraz z klasą 8 odbyły wycieczkę do hitlerowskiego Obozu Koncentracyjnego i Zagłady Auschwitz-Birkenau. Wyjazd rozpoczął się o godzinie 7:15. Pierwszym punktem naszej wycieczki był obóz Auschwitz I, w którym zwiedziliśmy wnętrza kilku budynków, dowiedzieliśmy się o życiu ludzi w owym miejscu i warunkach obozowych. Zobaczyliśmy także wiele przedmiotów, które zachowały się jeszcze z tamtego okresu. Kolejnym punktem wycieczki był obóz Auschwitz II Birkenau, czyli obóz zagłady. Tam z kolei dowiedzieliśmy się o transporcie ludzi z odległych miejsc i podziale tych osób, jedni z mety do komór gazowych, inni zdatni do pracy. Wycieczka miała na celu ukazanie ówczesnej młodzieży  jak ogromną krzywdę potrafi wyrządzić
człowiek drugiemu człowiekowi oraz, że każdy z nas powinien cieszyć się w bieżącym czasie wolnym krajem.

Copyright © 2013. ZESPÓŁ SZKÓŁ W KRÓLÓWCE Rights Reserved.


Facebook