^Powrót na górę

Wiosenne kanapki

W związku z realizacją podczas zajęć tematów wiosennych, dnia 21 marca klasa I wraz z uczniami klasy II powitały pierwszy dzień kalendarzowej wiosny po przez przygotowanie wiosennych i zdrowych kanapek. W naszym szkole promujemy zdrowy tryb życia, dlatego zajęcia urozmaicamy działaniami praktycznymi. Dzieci przyniosły w tym dniu wszystko, co potrzebne jest do wykonania wiosennych kanapek. Na początku przypomniały sobie zasady bezpieczeństwa, których należy przestrzegać podczas posługiwania się nożem. Po starannym umyciu rączek, założeniu fartuszków i przygotowaniu miejsca do pracy, wszyscy przystąpili do wykonania zadania. Dzieci samodzielnie smarowały pieczywo masłem, a następnie układały na kromkach wybrane przez siebie produkty. Można śmiało powiedzieć, że zadanie wykonały doskonale. Podczas robienia kanapek kształciły odpowiednie nawyki żywieniowe oraz doskonaliły samodzielność. Przygotowane kanapki wyglądały smakowicie i kolorowo jak nasza wiosna, nic więc dziwnego, że z talerzy zniknęły bardzo szybko.

Copyright © 2013. ZESPÓŁ SZKÓŁ W KRÓLÓWCE Rights Reserved.


Facebook