^Powrót na górę

II Gminnego Konkursu Języka Angielskiego

Regulamin II Gminnego Konkursu Języka Angielskiego i Wiedzy o Wielkiej Brytanii pobierz tutaj-->

Uczestnicy Konkursu

  1. W konkursie biorą udział uczniowie szkół podstawowych z terenu gminy Nowy Wiśnicz.
  2. Uczniowie będą rywalizowali w pięciu kategoriach wiekowych: klasa IV, klasa V, klasa VI, klasa VII  i  klasa VIII.

Przebieg konkursu

  1. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach: szkolnym i gminnym.
  2. Eliminacje szkolne przeprowadzają poszczególne szkoły we własnym zakresie.
  3. Do kolejnego etapu należy zakwalifikować po jednym uczniu z każdej kategorii wiekowej. Każda szkoła może zatem zgłosić do konkursu maksymalnie 5 osób.
  4. Etap gminny konkursu odbędzie się  7 czerwca 2019 roku w Szkole Podstawowej im. Kazimierza Brodzińskiego w Królówce.
  5. Etap gminny będzie przeprowadzony w formie testu gramatyczno-leksykalnego oraz testu z wiedzy o krajach anglojęzycznych. Test trwa 60 minut.
  6. Nauczyciele uczący języka angielskiego po zakończeniu pisania testu przez uczniów, sprawdzają jego rozwiązanie zgodnie z  kluczem dostarczonym wraz z materiałami testowymi.

Więcej informacji w Regulaminie konkursu - patrz wyżej, do pobrania. 

Copyright © 2013. ZESPÓŁ SZKÓŁ W KRÓLÓWCE Rights Reserved.


Facebook