^Powrót na górę

Radosnych Świąt Wielkanocnych

 Alleluja!!! Grób pusty został!
Radość zmartwychwstania to radość przezwyciężania grzechu, rozpaczy, strachu, śmierci, ostania nadzieja nawet dla grzesznika, który spoliczkował w sobie Jezusa i Go pogrzebał.(…)
Trzeba porządnie umrzeć i wtedy przychodzi  głęboka wielkanocna radość.

ks. Jan Twardowski

Niech Chrystus Zmartwychwstały
przyniesie  wiosenne kwiaty radości, miłości, spokoju, szczęścia…
Świąt  Wielkanocnych w atmosferze radości i pokoju

życzy
Dyrekcja i Grono Pedagogiczne Szkoły Podstawowej w Królówce

Copyright © 2013. Szkoła Podstawowa im. K. Brodzińskiego w Królówce Rights Reserved.