^Powrót na górę

III miejsce w konkursie historycznym dla Karola Biłosa !!!

Towarzystwo Krzewienia Tradycji Kawalerii Polskiej im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Chrzanowie, zorganizowało w dniach 26 -28.04.2019, V Rajd konny trasą ucieczki Rotmistrza Witolda Pileckiego z obozu Auschwitz do Nowego Wiśnicza. Dla upamiętnienia postaci Witolda Pileckiego jako bohatera narodowego oraz zainteresowania młodzieży najnowszą historią Polski, Towarzystwo Krzewienia Tradycji Kawalerii razem z Zespołem Szkół Techniczno - Usługowych w Trzebini, zorganizowało w 16-stu szkołach znajdujących się przy trasie rajdu, konkurs ,,Witold Pilecki – życie i działalność”.

Laureatem konkursu i zdobywcą III miejsca został Karol Biłos, uczeń klasy VIII, zdobywając 26 pkt. / 28 pkt. możliwych do uzyskania.

Gratulujemy!!!

Copyright © 2013. Szkoła Podstawowa im. K. Brodzińskiego w Królówce Rights Reserved.