^Powrót na górę

Sukces w Konkursie „Śladami Jana Pawła II” Brazylia 1980

 VII Międzyszkolny Konkurs Geograficzny miał miejsce 30 maja 2019 r. Celem konkursu było poznanie działalności apostolskiej Jana Pawła II ze szczególnym uwzględnieniem pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Brazylii w 1980 r. Uczniowie mogli się również wykazać znajomością mapy politycznej Ameryki Południowej oraz środowiska geograficznego Brazylii.   

Tego dnia 29 osobowa grupa (12 uczniów ze Starego Wiśnicza, 8 –z Nowego Wiśnicza i 7 z Królówki) połączyła się on-line poprzez stronę quizizz.com i  przystąpiła do rozwiązania  50 konkursowych pytań. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwali nauczyciele geografii: p. Dorota Stachoń, p. Maria Stabrawa, p. Dariusz Badyla oraz p. Andrzej Gut.

Bezpośrednio po zakończeniu gry, każdy uczeń mógł odczytań swoje miejsce w konkursowym rankingu.

Oto zwycięzcy quizowych zmagań:
1 miejsce Magdalena Musiał kl. III. Gim.  Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Starym Wiśniczu  ex aequo   Klaudia Wrona kl. III. Gim. Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Brodzińskiego w Królówce
2. Justyna Łach kl. III. Gim. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Starym Wiśniczu
3. Joanna Pięta kl. III. Gim. Szkoła Podstawowa im. Stanisława Lubomirskiego w Nowym Wiśniczu

Wszystkim uczniom serdecznie gratulujemy, nagrody i dyplomy zostaną rozdane podczas zakończenia roku szkolnego. 

Dziękujemy za wspólne uczczenie 99 rocznicy urodzin Jana Pawła II.

Źródło: https://szkola-starywisnicz.edupage.org/news/

Copyright © 2013. Szkoła Podstawowa im. K. Brodzińskiego w Królówce Rights Reserved.