^Powrót na górę

RODZINNY PIKNIK NAUKOWY

W niedzielę 22 września 2019 r. w godz. 16:00 – 18:00 na sali gimnastycznej naszej szkoły odbędzie się Rodzinny Piknik Naukowy zorganizowany w ramach projektu „Podróż w świat nauki” finansowanego z Fundacji PZU. Do udziału w pikniku zapraszamy wszystkie dzieci z Królówki wraz z przynajmniej jednym z rodziców lub pełnoletnim członkiem najbliższej rodziny (babcia, dziadek, pełnoletnie rodzeństwo). Wśród dzieci uczestniczących w pikniku rozlosowane zostaną nagrody.

Uczestnicy pikniku w formie zabawowo – doświadczalnej odbędą „Podróż po świecie nauki”. Udział w pikniku to okazja do dobrej zabawy, podczas której w rodzinnych zmaganiach należy przebyć trasę składającą się z gier, łamigłówek, a także doświadczeń matematyczno – przyrodniczych.

Do udziału w pikniku zaprasza Dyrekcja, Grono Pedagogiczne, a w szczególności p. Elżbieta Wołek i p. Katarzyna Góra – organizatorki pikniku.

Patronat nad piknikiem objęła Pani Burmistrz Gminy Nowy Wiśnicz Małgorzata Więckowska.

Program i regulamin pikniku:

1.godz. 1600 – uroczyste rozpoczęcie pikniku,
2.każdy uczestnik pobiera KARTĘ UCZESTNICTWA, którą wypełnia pełnoletni członek rodziny,
3.warunkiem zaliczenia udziału w pikniku jest przebycie przez co najmniej 10 z 15 przygotowanych stanowisk,
4. zaliczenie danego stanowiska potwierdzane będzie przybiciem pieczątki na karcie uczestnictwa,
5. na każdym stanowisku dyżur będą pełnić uczniowie udzielający uczestnikom odpowiednich wskazówek – członkowie KOŁA POWER,
6.uczestnicy pikniku „naukową trasę” mogą pokonywać kilkakrotnie,
7. godz. 1800 – zakończenie pikniku i losowanie nagród.

Wszystkich chętnych do wsparcia finansowego lub rzeczowego tego przedsięwzięcia prosimy o kontakt z organizatorkami pikniku.

Zapraszamy i życzymy dobrej zabawy:
p. Elżbieta Wołek i p. Katarzyna Góra

Copyright © 2013. Szkoła Podstawowa im. K. Brodzińskiego w Królówce Rights Reserved.