^Powrót na górę

Badania wzroku, słuchu i wymowy oraz kręgosłupa

Drodzy rodzice

Aby zwiększyć poziom opieki zdrowotnej w naszym województwie Marszałek Województwa przeznaczył pulę środków na specjalistyczne badania wzroku, słuchu i wymowy oraz kręgosłupa.

Badania prowadzone będą wśród dzieci i młodzieży, a ich celem jest zdiagnozowanie ewentualnych wad oraz podjęcie działań zaradczych (m.in. ćwiczenia korekcyjne, zajęcia z logopedą). Równolegle organizowane będą spotkania edukacyjno-informacyjne dla rodziców i dzieci na temat profilaktyki i zdrowego trybu życia.

Na terenie naszej gminy wszystkie te działania realizowane będą w okresie kolejnych dwóch lat przez specjalistów – lekarzy/rehabilitantów wyłonionych przez Fundację Rozwoju Regionów w Nowym Sączu.

Zobacz załączniki -->

Copyright © 2013. Szkoła Podstawowa im. K. Brodzińskiego w Królówce Rights Reserved.