^Powrót na górę

Ślubowanie pierwszaków

W dniu 5 listopada 2019 r. uczniowie klasy pierwszej zostali przyjęci do grona społeczności szkolnej. Na uroczystość ślubowania licznie przybyli rodzice uczniów, dyrektor p. Danuta Duś, wicedyrektor p. Agnieszka Pilarska, p. pedagog Jolanta Jałowiecka-Paruch oraz starsi koledzy z klasy siódmej. Uczennica klasy VII przywitała wszystkich zebranych m. in. takimi słowami: ,,[...] Witam wszystkich bardzo serdecznie, a zwłaszcza Was pierwszoklasiści w tym najważniejszym dla naszej szkoły dniu jakim jest uroczystość pasowania na ucznia klasy pierwszej..." Pierwszaki wzorowo zaprezentowali program artystyczny, w którym wykazali się umiejętnością recytacji wierszy i śpiewu piosenek. Później, powtarzając wersy czytane przez wicedyrektor, złożyli ślubowanie. Pani dyrektor przyjmowała uczniów w poczet społeczności szkolnej poprzez dotknięcie symbolicznym piórem ramienia każdego z nich. Następnie złożyła uczniom piękne życzenia i wręczyła książki ,, Pierwsze czytanki dla... " Najmilszą chwilą dla dzieci było otrzymanie prezentów z rąk rodziców oraz pamiątkowych dyplomów od wychowawcy klasy. Uwieńczeniem uroczystości był słodki poczęstunek przygotowany w klasie przez rodziców uczniów. Ten uroczysty dzień będą wszyscy długo i mile wspominać. 

 

Copyright © 2013. Szkoła Podstawowa im. K. Brodzińskiego w Królówce Rights Reserved.