^Powrót na górę

XII Międzyszkolny Konkurs Recytatorski Poezji Kazimierza Brodzińskiego

,, Literatura każdego narodu
jest jego moralnym bytem,
bezpieczna w swych granicach,
żadnemu zniszczeniu niepodległa."
Kazimierz Brodziński

XII Międzyszkolny Konkurs Recytatorski Poezji Kazimierza Brodzińskiego

REGULAMIN

Organizator: Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Brodzińskiego w Królówce
Cele konkursu:

  • Przybliżanie młodzieży twórczości Kazimierza Brodzińskiego.
  • Inspirowanie poszukiwań repertuarowych i głębszej refleksji nad tekstem literackim.
  • Kształtowanie kultury żywego słowa i doskonalenie warsztatowych umiejętności recytatorów.
  • Poznawania własnego dziedzictwa kulturowego i jego własności.

Zasady uczestnictwa:

1.   W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie szkoły podstawowej.
2.  Szkoły wyłonią maksymalnie trzech reprezentantów z każdej kategorii wiekowej.
3.  Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach wiekowych:

Kat. I - uczniowie szkoły podstawowej klasy IV - VI|
Kat. II – uczniowie szkoły podstawowej klasy VII - VIII

4.  Uczestnicy recytują  utwór poetycki  (ewentualnie dwa krótsze) Kazimierza Brodzińskiego wybrany spośród wierszy traktujących o poezji i roli poety. Czas realizacji nie może przekroczyć pięciu minut.

5.  Pisemne zgłoszenia uczestników prosimy kierować na adres: Szkoła Podstawowa  w Królówce, Królówka 444, 32-722 Królówka, telefonicznie pod numerem  14 612 94 90 lub mailowo Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. do dnia 28 lutego 2020 r. W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko ucznia, nazwę szkoły, tytuł wiersza, imię i nazwisko opiekuna.

6.  Międzyszkolny konkurs odbędzie się 4  marca 2020 r. o godzinie 9:00 w Szkole Podstawowej im. Kazimierza Brodzińskiego w Królówce.

7. Każdy uczestnik musi przedłożyć jury prezentowany przez siebie tekst.

Kryteria oceniania i nagrody:
Oceny prezentacji konkursowych dokona JURY zaproszone przez organizatorów. Kryteria oceny:

  • Interpretacja tekstu
  • Kultura słowa (intonacja, akcentowanie, barwa dźwiękowa głosu, dykcja)
  • Ogólny wyraz artystyczny

Uczestnicy konkursu otrzymują dyplomy uczestnictwa, laureaci otrzymują nagrody ufundowane przez organizatorów. Dyplomy uczestnictwa zostaną rozdane  w dniu konkursu. Wyróżnieni laureaci zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną lub telefonicznie, a nagrody zostaną wręczone w trakcie uroczystej akademii z okazji Dnia Patrona Szkoły, która odbędzie się 10 marca 2020 r. w Szkole Podstawowej im. K. Brodzińskiego w Królówce. Laureaci mogą zostać poproszeni o zaprezentowanie swoich utworów w trakcie akademii.

Proponowane utwory (dostępne na stronie internetowej szkoły):
>>>Zobacz proponowane utwory
Mogą być inne utwory według uznania recytatorów.

Copyright © 2013. Szkoła Podstawowa im. K. Brodzińskiego w Królówce Rights Reserved.