^Powrót na górę

Informacje dotyczące płatności za zajęcia taneczne

Szanowni Państwo, 

w związku z sytuacją dotyczącą panującej pandemii, w skutek której zamknięto szkoły i przedszkola, staramy się zapewnić uczniom choć namiastkę nauki tańca, którą obecnie stanowią filmy z układami tanecznymi (https://www.youtube.com/channel/UCmrgn4TILi5d5YA2D0IOumQ?view_as=subscriber) oraz lekcje odbywające się za pośrednictwem komunikatora Skype.

Niecierpliwie czekamy na otwarcie szkół, mając w zamiarze odrobienie zajęć, które przepadły naszym uczniom. Jeśli nie będzie to możliwe w obecnym roku szkolnym, ci z Państwa, którzy dokonali wpłaty za obecny semestr nauki, uzyskają rabat w wysokości 50% ceny zajęć w kolejnym semestrze. W przypadku zmiany szkoły dziecka lub rezygnacji z dalszej nauki tańca, będzie możliwość ubiegania się w październiku o zwrot połowy dokonanej opłaty.

Pozdrawiam właściciel szkoły Wojciech Kęska
Copyright © 2013. Szkoła Podstawowa im. K. Brodzińskiego w Królówce Rights Reserved.