^Powrót na górę

Informacja dla uczniów i rodziców dotycząca konsultacji grupowych i indywidualnych

Od 25 maja 2020 r. uczniowie  klas VIII  mają  możliwość korzystania z konsultacji  grupowych, w szczególności z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty oraz biblioteki szkolnej na terenie szkoły.

Od 1 czerwca 2020 r. również uczniowie pozostały klas  mogą korzystać  z konsultacji  indywidualnych  i grupowych oraz biblioteki szkolnej.

Harmonogram konsultacji indywidualnych dla pozostałych uczniów zostanie zamieszczony 29 maja 2020 r.

Uczeń uczestniczący w konsultacjach  lub korzystający z biblioteki szkolnej zobowiązany jest zapoznać się z procedurami – procedury  w załączeniu.

Harmonogram konsultacji  grupowych uczniów klas VIII od 25 do 29 maja 2020 r-->pobierz

Procedury konsultacje-->pobierz

Procedura postępowania w sytuacji podejrzenia zakażeniem COVID-19 --> pobierz

Procedury biblioteka--> pobierz

Copyright © 2013. Szkoła Podstawowa im. K. Brodzińskiego w Królówce Rights Reserved.