^Powrót na górę

Informacja dla uczniów i rodziców dotycząca konsultacji grupowych i indywidualnych

Od 1 czerwca 2020 r. również uczniowie  klas IV - VIII  mogą korzystać  z konsultacji  indywidualnych  i grupowych oraz biblioteki szkolnej.

Harmonogram konsultacji grupowych uczniów klas VIII pozostaje bez zmian.

Harmonogram konsultacji indywidualnych w załączniku.

Uczeń uczestniczący w konsultacjach  lub korzystający z biblioteki szkolnej zobowiązany jest zapoznać się z PROCEDURAMI  BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID-19 W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. KAZIMIERZA BRODZIŃSKIEGO W KRÓLÓWCE

Harmonogram konsultacji indywidualnych -->pobierz

Procedury konsultacje-->pobierz

Procedura postępowania w sytuacji podejrzenia zakażeniem COVID-19 --> pobierz

Copyright © 2013. Szkoła Podstawowa im. K. Brodzińskiego w Królówce Rights Reserved.