Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

Zakończenie roku szkolnego 2019/2020 w piątek 26 czerwca 2020 r.
Zapraszamy po odbiór świadectw, nagród i dyplomów.
Do sal lekcyjnych wchodzą tylko uczniowie, rodzice i opiekunowie proszeni są o zostanie na zewnątrz szkoły.
Spotkania z wychowawcą w klasach.

Godzina 8:00

Klasa I uczniowie od numeru 1 do 11.

Klasa II

klasa IV

Godzina 8:30

Klasa I uczniowie od numeru 12 do 22.

Godzina 9:00

Klasa III uczniowie od numeru 1 do 12.

Klasa Va

Klasa Vb

Godzina 9:30

Klasa III uczniowie od numeru 13 do 23.

Godzina 10:00

Klasa O uczniowie od numeru 1 do 11

Klasa VI uczniowie od numeru 1 do 10

Klasa VII uczniowie od numeru 1 do 11

Godzina 10:30

Klasa O uczniowie od numeru 12 do 23

Klasa VI uczniowie od numeru 11 do 19

Klasa VII uczniowie od numeru 12 do 22

Godzina 12:00

Klasa VIIIa

Klasa VIIIb

 Msza Święta na zakończenie roku szkolnego w piątek godz. 11.00.
Oddziały Przedszkolne nie  mają uroczystego zakończenia roku szkolnego.