^Powrót na górę

Zajęcia artystyczne

      W tym roku szkolnym klasa II gimnazjum aktywnie uczestniczy w zajęciach artystycznych prowadzonych przez panią Katarzynę Adamczyk, a związanych z muzyką i tańcem. W I półroczu nasze lekcje poświęcone były przygotowywaniu grupy kolędniczej chłopców oraz tańców narodowych. Podsumowaniem tych zajęć było kilka występów przed szerszą publicznością. Występowaliśmy w szkole – podczas jasełek oraz z okazji dnia babci i dziadka oraz poza nią – w czasie gminnej wigilii dla samotnych i ubogich. Chłopcy z grupy kolędniczej wzięli udział w Przeglądzie Grup Kolędniczych, gdzie zostali wyróżnieni. Ostatnim, a zarazem jednym z najważniejszych dla nas występów był ten dla zagranicznych gości, którzy niedawno odwiedzili naszą szkołę. Podczas tych zajęć wiele się nauczyliśmy i bardzo się cieszymy, iż mogliśmy zaprezentować naszą pracę, którą wykonywaliśmy na tych lekcjach.

Międzynarodowa delegacja w szkole w Królówce

W ostatnim tygodniu stycznia Zespół Szkół w Królówce gościł dwudziestu trzech nauczycieli z siedmiu państw europejskich  – Belgii, Turcji, Hiszpanii, Włoch, Francji, Rumunii i Bułgarii. Międzynarodowa grupa wzięła udział w partnerskim spotkaniu w ramach realizowanego w Zespole Szkół w Królówce projektu Comenius „Europejscy przyjaciele w sporcie i rekreacji”.

Podczas kilkudniowego pobytu w szkole w Królówce  zagraniczni  goście obserwowali lekcje w klasach prowadzone przez polskich nauczycieli oraz sami spotykali się z dziećmi prowadząc lekcje o kulturze, obyczajach i tradycjach krajów, z których przyjechali. Dla dzieci i młodzieży szkolnej spotkanie z wielonarodowościową grupą było ciekawym i niezapomnianym przeżyciem. Część pobytu w szkole delegacja spędziła na pracy związanej z realizacją projektu - na opracowywaniu międzynarodowej publikacji „Europejskie gry, europejscy przyjaciele”.

W czasie pobytu w szkole zagraniczni nauczyciele mieli okazję zobaczyć jak funkcjonuje nasza szkoła, porozmawiać z uczniami i nauczycielami, wymienić się doświadczeniami. Aby przybliżyć gościom naszą polską tradycję i zwyczaje bożonarodzeniowe, odbył się w szkole wieczór z kolędą, podczas którego wystąpił szkolny chór „Królewskie Słowiki”, grupa kolędnicza  uczniów klasy drugiej gimnazjum, dzieci z edukacji wczesnoszkolnej oraz kapela „Królewianie” pod kierunkiem Albina Kiełtyki. We wspólnym kolędowaniu wzięła udział pani Burmistrz Nowego Wiśnicza
mgr inż. Małgorzata Więckowska oraz przedstawiciele lokalnej społeczności.

Nauczyciele naszej szkoły pokazali gościom atrakcje turystyczne naszego regionu: Zamek w Nowym Wiśniczu, Kopalnię Soli w Bochni. Zabrali ich także do Wadowic, Oświęcimia i Krakowa.

Goście byli pod wrażeniem polskiej gościnności i dobrej organizacji wizyty. Wrócili do swoich krajów ze wspaniałymi wspomnieniami i z nowymi doświadczeniami. Ich wizyta w Polsce była bardzo udana i owocna. Nie byłoby to jednak  możliwe bez ogromnego zaangażowania nauczycieli, uczniów i rodziców z Królówki. Wszyscy starali się, aby cała wizyta przebiegła jak najlepiej i aby zagraniczna delegacja wywiozła z Królówki jak najlepsze wrażenia. Wszystkim zaangażowanym w przebieg spotkania bardzo serdecznie dziękujemy!

Kolejne spotkanie projektowe odbędzie się w kwietniu we Włoszech z udziałem dwóch nauczycieli z Królówki. Następnie w maju do Hiszpanii pojadą nauczyciele z grupą ośmiu uczniów klasy szóstej szkoły podstawowej.

Kalendarium Luty 2015

2 II – Ofiarowanie Pańskie (Matki Boskiej Gromnicznej)
3 II – Międzynarodowy Dzień Walki z Rakiem
8 II – Dzień Bezpiecznego Internetu; Święto Służby Więziennej
9 II – Międzynarodowy Dzień Pizzy
11 II – Światowy Dzień Chorych
12 II – Tłusty Czwartek
13 II - Początek Ferii Zimowych!
14 II – Walentynki
15 II – Światowy Dzień Młodzieży Prawosławnej
17 II – Ostatki
18 II – Popielec
20 II – Światowy Dzień Sprawiedliwości Społecznej
21 II – Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego
22 II – Dzień Ofiar Przestępstw 

Wyjazd na mecz piłki siatkowej ORLEN Ligi

      Dnia 25.01.2015 r. uczniowie naszej szkoły pojechali do Muszyny na mecz piłki siatkowej ORLEN Ligi kobiet Polski Cukier Muszynianka Muszyna – Chemik Police.
Celem wycieczki było – wzbudzenie aktywności sportowej wśród dzieci i młodzieży, propagowanie „zdrowej” rywalizacji, propagowanie zdrowego stylu życia, a także wdrażanie młodzieży do czynnego spędzania wolnego czasu. W czasie trwania meczu nasza uczennica złapała piłkę z autografami wszystkich zawodniczek miejscowej drużyny. Było fantastycznie. Szkoda, że mecz zakończył się wynikiem 3:0 dla drużyn z Polic, bo aż żal było wychodzić tak szybko.

Kolejny sukces naszej szkoły

W dniu dzisiejszym odbył się etap gminny „Konkursu kolęd i pastorałek”. Konkurs odbył się w Starym Wiśniczu. Naszą szkołę reprezentowała trójka uczniów z klas 0-III: Arkadiusz Gawąd z kl. Ob., Katarzyna Płachta z kl.II oraz Zuzanna Kryus z kl. IIIa. W konkursie zwyciężyła Zuzanna Kryus zajmując I miejsce, a Arkadiusz Gawąd i Katarzyna Płachta zdobyli wyróżnienia. Bardzo cieszymy się, że mamy tak uzdolnionych uczniów.
Serdecznie gratulujemy uczniom i życzymy dalszych sukcesów w kolejnym etapie.

Wychowawcy kl.0-III

Warsztaty Edukacyjne

       Dnia 19.01.2015r. w naszej szkole odbyły się Warsztaty Edukacyjne. Gośćmi naszej szkoły byli Pan Marek Sołtys- założyciel organizacji Towarzystwo Przyjaciół Szalonego Wózkowicza, Karol Brzegowy oraz budzący szczególne zainteresowanie wśród uczniów- Spajk. Spotkanie zostało podzielone na dwie części. W pierwszej, uczestniczyli uczniowie z klas podstawowych, natomiast w drugiej części- gimnazjum. Podczas spotkania mogliśmy się dowiedzieć bardzo dużo o osobach niewidomych oraz głuchoniemych. Braliśmy udział w różnych ćwiczeniach i z zainteresowaniem oglądaliśmy filmy, które m.in. obrazowały życie osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Poznaliśmy też umiejętności Spajka- psa asystującego, który pomaga Panu Markowi.
Dla każdego z nas to spotkanie było wartościową lekcją i z pewnością będziemy ją długo pamiętać.

Konkurs Bożonarodzeniowej Plastyki Obrzędowej

Nasza szkoła zajęła II miejsce w XV Gminnym Konkursie Bożonarodzeniowej Plastyki Obrzędowej – Tradycyjne Ozdoby Choinkowe, za organizację stoiska świątecznego, który odbył się 18 grudnia w Starym Wiśniczu. Nagrodę indywidualną otrzymała Zofia Tworzydło  z klasy II szkoły podstawowej.

Gminny Konkurs Wiedzy o Janie Matejce

W dniu 15.01.2015 r. odbył się szklony etap gminnego konkursu "Wiedzy o Janie Matejce". Do dalszego etapu przeszły następujace osoby:
Faustyna Zaleśna kl.II gim.
Piotr Makarewicz kl.II gim.
Klaudia Zym kl.II gim
Aleksandra Kapcia kl.II gim

Gratulujemy i życzymy powodzenia w konkursie gminnym.

Informacja związana z śródroczną klasyfikacją

W związku ze zbliżającą się klasyfikacją śródroczną, uczniowie w terminie do 15 stycznia 2015 r. będą poinformowani o wszystkich proponowanych ocenach klasyfikacyjnych. Oceny te zostaną wpisane do dziennika lekcyjnego ołówkiem. Informacja ta zostanie również przekazana rodzicom w zeszytach korespondencyjnych. W terminie od 15.01.15 r. – do 22.01.15 r. proponowaną ocenę uczeń może poprawić na zasadach ustalonych z nauczycielem danego przedmiotu. Do 22.01.15 r. nauczyciele zobowiązani są do ustalenia ostatecznej oceny i poinformowania o niej uczniów oraz wpisania jej długopisem do dziennika, jeżeli nie wpłynie pisemny wniosek o poprawę oceny na zasadach określonych w statucie:

  1. Ustalona przez nauczyciela ocena klasyfikacyjna śródroczna (każda) lub końcoworoczna (z wyjątkiem oceny niedostatecznej), może być zmieniona tylko w wyniku dodatkowego sprawdzianu (zawierającego zadania z określonego poziomu, który uczeń chce osiągnąć), na pisemny wniosek ucznia lub jego rodzica/prawnego opiekuna.
  2. Wniosek, o którym mowa powyżej, należy złożyć w sekretariacie szkoły, następnego dnia po ustaleniu oceny, do godz. 8.30.
  3. Uczniowi zostaje zmieniona ocena, gdy ze sprawdzianu, o którym mowa w punkcie 1 uzyskał co najmniej 70% punktów możliwych do uzyskania.
  4. Uczeń traci możliwość uzyskania wyższej niż ustalona ocena, jeżeli:

1)   opuszczał bez uzasadnionej przyczyny dane zajęcia edukacyjne;

2)   nie uczestniczył we wszystkich obowiązkowych pracach pisemnych w terminie i formie uzgodnionej z nauczycielem;

3)   nie wykorzystywał proponowanych wcześniej form poprawy.

Rada klasyfikacyjna odbędzie się 29.01.2015 r.

Jasełka

     19 grudnia wszyscy uczniowie i nauczyciele naszej szkoły zostali wprowadzeni w świąteczny nastrój podczas przedstawienia Jasełek przygotowanego przez grupę kolędniczą i chór szkolny.
     Znana przez wieki historia w wykonaniu młodych aktorów zawsze budzi ciekawość, szczególnie najmłodszych. Po pięknym wykonaniu walczyka nie szczędzono braw. Wszyscy chętnie włączyli się do śpiewania kolęd.

    Natomiast, 20 grudnia odbyło się kolejne przedstawienie z udziałem grupy kolędniczej. Tym razem grupa wystąpiła na Wigilii dla samotnych i ubogich restauracji „Panorama”. Aktorzy pod kierunkiem pani Katarzyny Adamczyk dali z siebie wszystko i mogli być z siebie dumni. Ich ciężka praca została doceniona, ponieważ wysłuchali słów uznania z ust gospodarzy tej Wigilii. 

Bajki spod choinki w Filharmonii

W ostatnim dniu nauki szkolnej starego roku tj. 19.12.2014 r., klasy młodsze z wychowawcami i radą rodziców,  przygotowały klasową wigilię. Zabrzmiały kolędy i pastorałki. Było dzielenie się opłatkiem i słodkie ciasta. Moc życzeń przekazali sobie wszyscy uczniowie i nauczyciele. W oczekiwaniu na Święta Bożego Narodzenia klasa II i III a  wybrały się na koncert do Filharmonii Krakowskiej pt. „Bajki spod choinki”. Niezwykły koncert, który był połączeniem muzyki z bajek takich jak: „Bolek i Lolek”, „Zaczarowany ołówek”, „Miś Uszatek”etc. /które mogliśmy oglądać na telebimie/ i przepięknej muzyki w wykonaniu Krakowskiej Młodej Filharmonii pod dyrekcja Tomasza Chmiela oraz  występu grupy baletowej, oczarował nas i wprowadził wszystkich w nastrój bożonarodzeniowy. Okazało się, że uczniowie klas młodszych nie byli najmłodszymi uczestnikami koncertu. Widowisko  przygotowane specjalnie dla dzieci przyciągnął nawet 3 i 4 -latki z rodzicami. Niektórzy z widowni mogli spróbować swoich sił jako dyrygent orkiestry, podać rękę Toli czy Bolkowi lub Lolkowi. To naprawdę wspaniałe widowisko. Zachęcamy wszystkich na takie koncerty.

Będąc w Krakowie wstąpiliśmy na wystawę Krakowskich Szopek. Misternie wykonane budowle zachwyciły nas. 

Copyright © 2013. Szkoła Podstawowa im. K. Brodzińskiego w Królówce Rights Reserved.


Facebook