^Powrót na górę

PODRÓŻ W ŚWIAT NAUKI

PROJEKT „PODRÓŻ W ŚWIAT NAUKI"

Projekt finansowany ze środków Fundacji PZU

Projekt „Podróż w świat nauki” skierowany jest do uczniów z klas IV – VI Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Brodzińskiego w Królówce. Głównym jego celem jest zwiększenie szans edukacyjnych u 15 osobowej grupy uczniów oraz podniesienie jakości procesu kształcenia z zakresu przedmiotów matematyczno – przyrodniczych. Zrekrutowani uczniowie będą tworzyć KOŁO NAUKOWE POWER
W ramach projektu, dla członków Koła Power:
• prowadzone będą zajęcia pozalekcyjne,
• zajęcia warsztatowe prowadzone przez zaproszonych specjalistów
• zorganizowane zostaną trzy wyjazdy naukowe (Kraków, Wrocław, Warszawa)
Ponadto członkowie Koła Power będą współorganizatorami „Rodzinnego Pikniku Naukowego”
Autorkami i realizatorkami projektu są panie: Elżbieta Wołek i Katarzyna Góra.
Wszystkich zainteresowanych udziałem w projekcie zapraszamy do zapoznania się z poniższymi informacjami dotyczącymi rekrutacji.
1. Do projektu mogą zgłaszać się tylko uczniowie klas IV – VI, którzy w wyniku klasyfikacji
śródrocznej w styczniu 2019 r. uzyskali średnią co najmniej 4.0 z przedmiotów: matematyka,
technika, informatyka, przyroda/biologia.
2. Do projektu zakwalifikowanych zostanie 15 uczniów o najwyższej średniej, o której mowa powyżej.
3. W przypadku takiej samej średniej liczyć się będzie kolejność zgłoszeń.
4. Kartę zgłoszenia należy pobrać ze strony internetowej szkoły. Pobierz kartę -->tutaj
5. Zgłoszenia będą przyjmowane:
• piątek 8 lutego w godz. 7:15 – 7:50
• poniedziałek 11 lutego w godz. 7:15 – 7:50.
6. Wyniki rekrutacji dostępne będą 15.02.2019 r. na stronie internetowej szkoły i na gazetce szkolnej z ogłoszeniami.
7. Podpisanie przez rodzica karty zgłoszenia jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na udział dziecka w projekcie.
8. Rodzice zakwalifikowanych do projektu uczniów zobowiązani będą do złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji projektu, a także na publikacje wizerunku dziecka w mediach celem promocji projektu.

WYNIKI REKRUTACJI DO PROJEKTU „PODRÓŻ W ŚWIAT NAUKI "

Projekt jest finansowany ze środków Fundacji PZU

Do udziału w projekcie zakwalifikowani zostali:

 

 1. Babraj Magdalena
 2. Bratek Anna
 3. Brzegowa Małgorzata
 4. Brzegowa Zuzanna
 5. Brzegowy Kacper
 6. Chrzan Błażej
 7. Dziedzic Adam
 8. Dziedzic Oliwia
 9. Fasuga Kacper
 10. Gacek Dominika
 11. Gołdas Anna
 12. Kufta Julia
 13. Osika Eryk
 14. Rębilas Franciszek
 15. Wielgus Amelia 

Podana kolejność jest kolejnością alfabetyczną, a nie według średniej
Pierwsze zajęcia koła Power odbędą się 18.02.2019 r. – poniedziałek godz. 12:25

Warsztaty matematyczne w ramach projektu „Podróż w świat nauki”

Projekt jest finansowany ze środków Fundacji PZU

18 marca 2019 r. członkowie Koła Power uczestniczyli w zajęciach warsztatowych pt „Od czworościanu foremnego do wielościanów Archimedesa” prowadzonych przez dr Bronisława Pabicha. Warsztaty te były pierwszymi z 5 zaplanowanych w ramach realizacji projektu „Podróż w świat nauki”. Dr Bronisław Pabich, prawdziwy pasjonata wielościanów i  autor wielu publikacji dotyczących programu CABRI gościł w naszej szkole po raz czwarty, gdyż prowadził warsztaty matematyczne w latach 2011 – 2012 w ramach realizacji projektu „Okno na świat”. Zajęcia z Panem  Bronisławem wprowadziły uczniów, zwłaszcza czwartoklasistów, w świat geometrii przestrzennej,  uczyły logicznego myślenia i kształtowały ich wyobraźnię przestrzenną.

Wyjazd naukowy do Krakowa w ramach projektu „Podróż w świat nauki”

Projekt jest finansowany ze środków Fundacji PZU

 W dniu 8.04.2019 r. w ramach realizacji projektu” Podróż w świat nauki” członkowie Koła Power wraz z opiekunami udali się do Krakowa. Podróż ta miała charakter wyjazdu naukowego, a jej głównym celem było poszerzenie wiedzy, poznanie ośrodków wspierających edukację oraz umożliwienie uczniom polisensorycznego poznawania rzeczywistości.

Pobyt w Krakowie zaczęliśmy od spaceru po rynku Starego Miasta. Uśpiony Kraków budził się dopiero do życia. Pełni energii dotarliśmy do Collegium Maius, które jest najstarszym budynkiem uniwersyteckim w Polsce. W pięknych starych wnętrzach, niczym dawni Żakowie, o godzinie 10.00 rozpoczęliśmy matematyczne zajęcia warsztatowe pt.” Wielościany”. Zajęcia uświadomiły nam jak wiele tych figur wkomponowanych jest w otaczającą nas rzeczywistość. Mieliśmy również możliwość zbudowania różnych wielościanów według własnej inwencji, co poszło nam znakomicie.

O godzinie 11.00 udaliśmy się na wystawę interaktywną pt. „Nauki dawne i niedawne”. Charakter wystawy dawał nam możliwość eksperymentowania i samodzielnego działania, dlatego z chęcią malowaliśmy dźwiękiem oraz dokonywaliśmy obliczeń, wykorzystując do nich przodków naszych kalkulatorów i komputerów. Zapoznaliśmy się również ze sposobami mierzenia czasu oraz mieliśmy możliwość oglądania nieba nad Krakowem.

Przerwę spędziliśmy na historycznych Krakowskich Plantach, a o godzinie 12.00 udaliśmy się na zwiedzanie części muzealnej Collegium Maius. Byliśmy w bibliotece, jadalni, pokojach profesorskich,  skarbcu oraz w Auli, która zawiera cenne zbiory malarstwa. Poznaliśmy instrumenty astronomiczne, którymi posługiwał się w swej pracy jeden z najbardziej znanych studentów Akademii Krakowskiej - Mikołaj Kopernik.

O godzinie 13.00 zebraliśmy się na dziedzińcu, by móc obserwować słynny grający zegar z orszakiem osób związanych z dziejami Akademii Krakowskiej.

Kolejnym punktem naszej podróży było Kino 7d. Przeżyliśmy w nim niezwykłą przygodę, jadąc rikszą po Murze Chińskim. Kino pozwoliło nam uświadomić sobie, jak postrzega nasz mózg oraz jak polisensoryczne odbieranie rzeczywistości wpływa na nasze odczuwanie.

Pełni entuzjazmu i przeżyć dotarliśmy do Bochni, gdzie w restauracji zjedliśmy pyszny obiad. Wycieczkę zakończyliśmy na Placu Kościelnym w Królówce.

Opiekunowie grupy: p. Elżbieta Wołek oraz p. Katarzyna Góra dziękują wszystkim członkom koła naukowego Power za zaangażowanie oraz wspaniała atmosferę podczas wyjazdu naukowego.

Copyright © 2013. ZESPÓŁ SZKÓŁ W KRÓLÓWCE Rights Reserved.


Facebook