WARSZTATY KREATYWNOŚCI

W dniu 10 czerwca 2019 r. w naszej szkole odbyły się warsztaty kreatywności dla uczniów będących członkami koła Power. Warsztaty te odbyły się w ramach projektu „Podróż w świat nauki” realizowanego ze środków uzyskanych z Fundacji PZU.

Zajęcia prowadzone były przez trenera z Warszawy p. Katarzynę Łuka reprezentująca pracownię „Okno na świat”. Warsztaty dostarczyły uczniom okazji do twórczego działania w atmosferze współpracy i dobrej zabawy. Członkowie koła Power mieli możliwość rozwijania umiejętności twórczego myślenia i działania oraz poznali warunki niezbędne do generowania kreatywnych pomysłów. Podczas zajęć uczniowie poznali również techniki efektywnego uczenia się. Mamy nadzieję, że efektem tych zajęć będzie wzrost wiary we własne możliwości w zakresie kreatywnego działania.

Opiekunowie koła Power p. Elżbieta Wołek oraz p. Katarzyna Góra życzą wszystkim członkom koła udanych wakacji. Pamiętajcie! Wakacje to też dobry czas, aby zdobywać wiedzę i rozwijać się. Obserwujcie Świat - niech pasja wiedzy towarzyszy Wam cały czas. Pozdrawiamy.

Projekt finansowany ze środków Fundacji PZU