^Powrót na górę

I POWIATOWY KONKURS MATEMATYCZNY

I POWIATOWY KONKURS MATEMATYCZNY

Z PROCENTAMI ZA PAN BRAT

dla uczniów klas VIII szkół podstawowych

            Organizatorem konkursu są nauczyciele matematyki w Szkole Podstawowej w Królówce. Etap powiatowy konkursu PROCENTAMI ZA PAN BRATodbędzie się 25 marca 2020 r. Organizatorki pozyskały dotacje z Fundacji mBanku na pokrycie kosztów związanych z organizacją konkursu. Ponadto honorowy patronat nad konkursem objął Starosta Bocheński - Adam Korta i Burmistrz Gminy Nowy Wiśnicz – Małgorzata Więckowska.

Do udziału w konkursie serdecznie zapraszają organizatorki:

pani Elżbieta Wołek i pani Agnieszka Karasińska

Do pobrania: regulamin konkursu wraz z załącznikami

Copyright © 2013. Szkoła Podstawowa im. K. Brodzińskiego w Królówce Rights Reserved.