ZAKOŃCZENIE PROJEKTU


Została zakończona realizacja projektu „Rozwiń skrzydła 2018”. Projekt był skierowany do 15 najzdolniejszych uczniów z kl. V i VI Szkoły Podstawowej. Trwał od września do grudnia 2018 r. W trakcie realizacji projektu uczniowie uczestniczyli w zajęciach Koła Power i w wyjeździe naukowym do Krakowa.

Na spotkaniu podsumowującym uczniowie wraz z rodzicami obejrzeli prezentacje multimedialną będącą formą sprawozdania. Wszyscy otrzymali certyfikaty udziału w projekcie i pamiątkowe długopisy ufundowane przez pana Stanisława Tabora – sołtysa wsi.
Podczas tego spotkania nastąpiło również rozstrzygnięcie KONKURSU WIEDZY ZDOBYTEJ PODCZAS UCZESTNICTWA W PROJEKCIE i rozdanie nagród.

Gośćmi honorowymi byli:
Danuta Duś - dyrektor szkoły
Stanisław Tabor – sołtys wsi.

Spotkanie upłynęło w miłej atmosferze przy słodkim poczęstunku przygotowanym przez rodziców.

Projekt realizowały panie: Elżbieta Wołek i Katarzyna Góra