^Powrót na górę

Eko-zabawa to fajna sprawa

„Eko-zabawa to fajna sprawa”

Uczniowie naszej szkoły w dniach 28 i 29 września obejrzeli przedstawienie „Eko-zabawa to fajna sprawa” zorganizowane w ramach programu ekologicznego realizowanego przez Urząd Miejski w Nowym Wiśniczu. Spektakl miał na celu zachęcenie do podjęcia działań służących poprawie jakości powietrza, ograniczeniu produkcji śmieci jak również ochronie wód oraz klimatu.

W ramach wspomnianego programu ekologicznego został zorganizowany również Gminny Konkurs Fotograficzny„Przykłady dobrych praktyk w trosce o środowisko”. Uczniowie klasy VIII z wielkim zaangażowaniem przystąpili do konkursu i zdobyli zasłużone I miejsce.

 
Fotografie zgłoszone do konkursu przedstawiały  przykłady dobrych praktyk zastosowanych w trosce o środowisko naturalne, promowały proekologiczne działania, takie jak utrzymanie ładu i porządku najbliższego otoczenia, prawidłową gospodarkę odpadami, a przede wszystkim ukazywały piękno przyrody naszej miejscowości.

Gratulujemy i dziękujemy wszystkim uczniom, którzy przystąpili do konkursu, a szczególnie klasie ósmej wraz z panią Ewą Cisak.

Organizatorom projektu dziękujemy za możliwość uczestniczenia w warsztatach i konkursie.

Copyright © 2013. Szkoła Podstawowa im. K. Brodzińskiego w Królówce Rights Reserved.