^Powrót na górę

PODRÓŻ W ŚWIAT NAUKI

PROJEKT „PODRÓŻ W ŚWIAT NAUKI"

Projekt finansowany ze środków Fundacji PZU

Projekt „Podróż w świat nauki” skierowany jest do uczniów z klas IV – VI Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Brodzińskiego w Królówce. Głównym jego celem jest zwiększenie szans edukacyjnych u 15 osobowej grupy uczniów oraz podniesienie jakości procesu kształcenia z zakresu przedmiotów matematyczno – przyrodniczych. Zrekrutowani uczniowie będą tworzyć KOŁO NAUKOWE POWER
W ramach projektu, dla członków Koła Power:
• prowadzone będą zajęcia pozalekcyjne,
• zajęcia warsztatowe prowadzone przez zaproszonych specjalistów
• zorganizowane zostaną trzy wyjazdy naukowe (Kraków, Wrocław, Warszawa)
Ponadto członkowie Koła Power będą współorganizatorami „Rodzinnego Pikniku Naukowego”
Autorkami i realizatorkami projektu są panie: Elżbieta Wołek i Katarzyna Góra.
Wszystkich zainteresowanych udziałem w projekcie zapraszamy do zapoznania się z poniższymi informacjami dotyczącymi rekrutacji.
1. Do projektu mogą zgłaszać się tylko uczniowie klas IV – VI, którzy w wyniku klasyfikacji
śródrocznej w styczniu 2019 r. uzyskali średnią co najmniej 4.0 z przedmiotów: matematyka,
technika, informatyka, przyroda/biologia.
2. Do projektu zakwalifikowanych zostanie 15 uczniów o najwyższej średniej, o której mowa powyżej.
3. W przypadku takiej samej średniej liczyć się będzie kolejność zgłoszeń.
4. Kartę zgłoszenia należy pobrać ze strony internetowej szkoły. Pobierz kartę -->tutaj
5. Zgłoszenia będą przyjmowane:
• piątek 8 lutego w godz. 7:15 – 7:50
• poniedziałek 11 lutego w godz. 7:15 – 7:50.
6. Wyniki rekrutacji dostępne będą 15.02.2019 r. na stronie internetowej szkoły i na gazetce szkolnej z ogłoszeniami.
7. Podpisanie przez rodzica karty zgłoszenia jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na udział dziecka w projekcie.
8. Rodzice zakwalifikowanych do projektu uczniów zobowiązani będą do złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji projektu, a także na publikacje wizerunku dziecka w mediach celem promocji projektu.

WYNIKI REKRUTACJI DO PROJEKTU „PODRÓŻ W ŚWIAT NAUKI "

Projekt jest finansowany ze środków Fundacji PZU

Do udziału w projekcie zakwalifikowani zostali:

 

 1. Babraj Magdalena
 2. Bratek Anna
 3. Brzegowa Małgorzata
 4. Brzegowa Zuzanna
 5. Brzegowy Kacper
 6. Chrzan Błażej
 7. Dziedzic Adam
 8. Dziedzic Oliwia
 9. Fasuga Kacper
 10. Gacek Dominika
 11. Gołdas Anna
 12. Kufta Julia
 13. Osika Eryk
 14. Rębilas Franciszek
 15. Wielgus Amelia 

Podana kolejność jest kolejnością alfabetyczną, a nie według średniej
Pierwsze zajęcia koła Power odbędą się 18.02.2019 r. – poniedziałek godz. 12:25

Warsztaty matematyczne w ramach projektu „Podróż w świat nauki”

Projekt jest finansowany ze środków Fundacji PZU

18 marca 2019 r. członkowie Koła Power uczestniczyli w zajęciach warsztatowych pt „Od czworościanu foremnego do wielościanów Archimedesa” prowadzonych przez dr Bronisława Pabicha. Warsztaty te były pierwszymi z 5 zaplanowanych w ramach realizacji projektu „Podróż w świat nauki”. Dr Bronisław Pabich, prawdziwy pasjonata wielościanów i  autor wielu publikacji dotyczących programu CABRI gościł w naszej szkole po raz czwarty, gdyż prowadził warsztaty matematyczne w latach 2011 – 2012 w ramach realizacji projektu „Okno na świat”. Zajęcia z Panem  Bronisławem wprowadziły uczniów, zwłaszcza czwartoklasistów, w świat geometrii przestrzennej,  uczyły logicznego myślenia i kształtowały ich wyobraźnię przestrzenną.

Wyjazd naukowy do Krakowa w ramach projektu „Podróż w świat nauki”

Projekt jest finansowany ze środków Fundacji PZU

 W dniu 8.04.2019 r. w ramach realizacji projektu” Podróż w świat nauki” członkowie Koła Power wraz z opiekunami udali się do Krakowa. Podróż ta miała charakter wyjazdu naukowego, a jej głównym celem było poszerzenie wiedzy, poznanie ośrodków wspierających edukację oraz umożliwienie uczniom polisensorycznego poznawania rzeczywistości.

Pobyt w Krakowie zaczęliśmy od spaceru po rynku Starego Miasta. Uśpiony Kraków budził się dopiero do życia. Pełni energii dotarliśmy do Collegium Maius, które jest najstarszym budynkiem uniwersyteckim w Polsce. W pięknych starych wnętrzach, niczym dawni Żakowie, o godzinie 10.00 rozpoczęliśmy matematyczne zajęcia warsztatowe pt.” Wielościany”. Zajęcia uświadomiły nam jak wiele tych figur wkomponowanych jest w otaczającą nas rzeczywistość. Mieliśmy również możliwość zbudowania różnych wielościanów według własnej inwencji, co poszło nam znakomicie.

O godzinie 11.00 udaliśmy się na wystawę interaktywną pt. „Nauki dawne i niedawne”. Charakter wystawy dawał nam możliwość eksperymentowania i samodzielnego działania, dlatego z chęcią malowaliśmy dźwiękiem oraz dokonywaliśmy obliczeń, wykorzystując do nich przodków naszych kalkulatorów i komputerów. Zapoznaliśmy się również ze sposobami mierzenia czasu oraz mieliśmy możliwość oglądania nieba nad Krakowem.

Przerwę spędziliśmy na historycznych Krakowskich Plantach, a o godzinie 12.00 udaliśmy się na zwiedzanie części muzealnej Collegium Maius. Byliśmy w bibliotece, jadalni, pokojach profesorskich,  skarbcu oraz w Auli, która zawiera cenne zbiory malarstwa. Poznaliśmy instrumenty astronomiczne, którymi posługiwał się w swej pracy jeden z najbardziej znanych studentów Akademii Krakowskiej - Mikołaj Kopernik.

O godzinie 13.00 zebraliśmy się na dziedzińcu, by móc obserwować słynny grający zegar z orszakiem osób związanych z dziejami Akademii Krakowskiej.

Kolejnym punktem naszej podróży było Kino 7d. Przeżyliśmy w nim niezwykłą przygodę, jadąc rikszą po Murze Chińskim. Kino pozwoliło nam uświadomić sobie, jak postrzega nasz mózg oraz jak polisensoryczne odbieranie rzeczywistości wpływa na nasze odczuwanie.

Pełni entuzjazmu i przeżyć dotarliśmy do Bochni, gdzie w restauracji zjedliśmy pyszny obiad. Wycieczkę zakończyliśmy na Placu Kościelnym w Królówce.

Opiekunowie grupy: p. Elżbieta Wołek oraz p. Katarzyna Góra dziękują wszystkim członkom koła naukowego Power za zaangażowanie oraz wspaniała atmosferę podczas wyjazdu naukowego.

„Power” we Wrocławiu

W dniu 25.05.2019 r. członkowie koła naukowego „Power” wraz z opiekunami p. Elżbietą Wołek oraz p. Katarzyna Górą udali się na kolejny wyjazd w ramach projektu „Podróż w świat nauki”. Naszym celem był Wrocław. We wczesnych godzinach porannych rozpoczęliśmy naszą przygodę. Pierwszym przystankiem było wrocławskie ZOO. Na ponad trzydziestu hektarach mogliśmy podziwiać różnorodność świata zwierząt. Niezwykłym miejscem okazało się Oceanarium gdzie mogliśmy poczuć się trochę jakby w środowisku wodnym. Strefa zwierząt Afryki, Europy, Ameryki Południowej, Małpiarnia, Afrykarnia , akwarium, terrarium, ptaszarnia, słoniarnia, strefa zwierząt kopytnych, Odrarium – we wszystkich tych miejscach udało nam się być.

Miłym aspektem wycieczki była przerwa i pyszny obiad oraz deser w klimatycznej restauracji o nazwie „Wiosna”.

Kolejnym punktem wycieczki był obiekt naukowy „ Hydropolis”. Wystawa interaktywna wprowadziła nas w niezwykłe właściwości wody i uświadomiła nam, że woda jest fascynującym związkiem chemicznym i warunkiem koniecznym do istnienia życia. Zainteresował nas bardzo ekosystem ryb głębinowych, który kryje jeszcze zapewne wiele tajemnic. Niczym naukowcy mogliśmy spędzić chwilkę w batyskafie. Mieliśmy również możliwość zobaczyć fragment wystawy związanej ze światową żeglugą morską, która pozwoliła nam uświadomić sobie jak wielkie są kontenerowce oraz co ciekawego zobaczymy na największym statku pasażerskim świata.

Ważnym aspektem była również cześć wystawy interaktywnej poświęcona oszczędnemu gospodarowaniu wodą oraz alternatywnym źródłom energii.

Po wizycie w tych miejscach nasuwa nam się jeden wniosek - już najwyższy czas zintensyfikować działania mające na celu ochronę Naszej Planety, aby zachować jej piękno i skarby dla przyszłych pokoleń.

Opiekunowie dziękują za wspólnie spędzony czas oraz zapraszają na kolejne działania w ramach projektu. Przypominamy również, że wyjazdy dla członków koła naukowego Power są darmowe, wiec rodzice nie ponoszą żadnych kosztów.

Projekt finansowany ze środków Fundacji PZU

WARSZTATY KREATYWNOŚCI

W dniu 10 czerwca 2019 r. w naszej szkole odbyły się warsztaty kreatywności dla uczniów będących członkami koła Power. Warsztaty te odbyły się w ramach projektu „Podróż w świat nauki” realizowanego ze środków uzyskanych z Fundacji PZU.

Zajęcia prowadzone były przez trenera z Warszawy p. Katarzynę Łuka reprezentująca pracownię „Okno na świat”. Warsztaty dostarczyły uczniom okazji do twórczego działania w atmosferze współpracy i dobrej zabawy. Członkowie koła Power mieli możliwość rozwijania umiejętności twórczego myślenia i działania oraz poznali warunki niezbędne do generowania kreatywnych pomysłów. Podczas zajęć uczniowie poznali również techniki efektywnego uczenia się. Mamy nadzieję, że efektem tych zajęć będzie wzrost wiary we własne możliwości w zakresie kreatywnego działania.

Opiekunowie koła Power p. Elżbieta Wołek oraz p. Katarzyna Góra życzą wszystkim członkom koła udanych wakacji. Pamiętajcie! Wakacje to też dobry czas, aby zdobywać wiedzę i rozwijać się. Obserwujcie Świat - niech pasja wiedzy towarzyszy Wam cały czas. Pozdrawiamy.

Projekt finansowany ze środków Fundacji PZU

RODZINNY PIKNIK NAUKOWY

W niedzielę 22 września 2019 r. w godz. 16:00 – 18:00 na sali gimnastycznej naszej szkoły odbędzie się Rodzinny Piknik Naukowy zorganizowany w ramach projektu „Podróż w świat nauki” finansowanego z Fundacji PZU. Do udziału w pikniku zapraszamy wszystkie dzieci z Królówki wraz z przynajmniej jednym z rodziców lub pełnoletnim członkiem najbliższej rodziny (babcia, dziadek, pełnoletnie rodzeństwo). Wśród dzieci uczestniczących w pikniku rozlosowane zostaną nagrody.

Uczestnicy pikniku w formie zabawowo – doświadczalnej odbędą „Podróż po świecie nauki”. Udział w pikniku to okazja do dobrej zabawy, podczas której w rodzinnych zmaganiach należy przebyć trasę składającą się z gier, łamigłówek, a także doświadczeń matematyczno – przyrodniczych.

Do udziału w pikniku zaprasza Dyrekcja, Grono Pedagogiczne, a w szczególności p. Elżbieta Wołek i p. Katarzyna Góra – organizatorki pikniku.

Patronat nad piknikiem objęła Pani Burmistrz Gminy Nowy Wiśnicz Małgorzata Więckowska.

Program i regulamin pikniku:

1.godz. 1600 – uroczyste rozpoczęcie pikniku,
2.każdy uczestnik pobiera KARTĘ UCZESTNICTWA, którą wypełnia pełnoletni członek rodziny,
3.warunkiem zaliczenia udziału w pikniku jest przebycie przez co najmniej 10 z 15 przygotowanych stanowisk,
4. zaliczenie danego stanowiska potwierdzane będzie przybiciem pieczątki na karcie uczestnictwa,
5. na każdym stanowisku dyżur będą pełnić uczniowie udzielający uczestnikom odpowiednich wskazówek – członkowie KOŁA POWER,
6.uczestnicy pikniku „naukową trasę” mogą pokonywać kilkakrotnie,
7. godz. 1800 – zakończenie pikniku i losowanie nagród.

Wszystkich chętnych do wsparcia finansowego lub rzeczowego tego przedsięwzięcia prosimy o kontakt z organizatorkami pikniku.

Zapraszamy i życzymy dobrej zabawy:
p. Elżbieta Wołek i p. Katarzyna Góra

RODZINNY PIKNIK NAUKOWY - W PODRÓŻY PO ŚWIECIE NAUKI

 Niedziela 22 września 2019 r. to dzień, w którym rodzice naszych uczniów wraz ze swoimi dziećmi wyruszyli „w podróż po świecie nauki”. Podróż ta to trasa po 15 naukowych stanowiskach popularyzujących przedmioty matematyczno – przyrodnicze.

 Dużo dobrej zabawy i emocji przysporzył, zarówno dzieciom jak i ich rodzicom, udział w Rodzinnym Pikniku Naukowym zorganizowanym w ramach realizacji projektu „Podróż w świat nauki” finansowanego ze środków Fundacji PZU. Uczestnicy pikniku zmagali się z matematycznymi łamigłówkami, wykazywali się strategicznym i logicznym myśleniem, a także zgłębiali swoją wiedzę z zakresu przedmiotów przyrodniczych poprzez aktywny udział na stanowiskach z doświadczeniami i zadaniami. Stanowiska były przygotowane przez członków koła naukowego Power działającego w ramach wyżej wymienionego projektu. Ponadto aktywnie w przygotowaniu pikniku uczestniczyli uczniowie klas ósmych.

 Gościem honorowym była Burmistrz Miasta i Gminy Nowy Wiśnicz – pani Małgorzata Więckowska, która objęła swoim patronatem organizację pikniku.

 Nieocenionym wsparciem była inicjatywa współpracy Koła Gospodyń Wiejskich w Królówce. Panie, w pięknych strojach, na stylowo przygotowanym stoisku oferowały uczestnikom pikniku przygotowane przez siebie specjały – ciasta, soki i owoce.

 Wśród uczniów biorących udział w pikniku rozlosowano nagrody ufundowane dzięki hojności sponsorów.

 Lista sponsorów: 

 1. Urząd Miasta i Gminy Nowy Wiśnicz
 2. Koło Gospodyń Wiejskich w Królówce
 3. Małgorzata Brzegowa – radna Powiatu Bocheńskiego
 4. Małgorzata i Piotr Brzegowi – radny wsi Królówka
 5. Maria i Jan Gacek – Cukiernia u Marysi
 6. Janusz Ciuruś - Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Bestconnect
 7. Krzysztof Pilch – Łowisko – Smażalnia – Wieniec
 8. Paulina i Adam Rębilas
 9. Wydawnictwo Nowik
 10. Mirosław Piter – Firma Mir–stal
 11. Ks. Krzysztof Kamieński
 12. Ks. Ziemowit Kordas
 13. Henryk Adamczyk
 14. Firma GL-CAD Łukasz Góra
 15. Anonimowi Sponsorzy

 Za wszelką pomoc w organizacji pikniku: uczniom, rodzicom, nauczycielom i sponsorom, a także za tak liczny udział i super zabawę wszystkim uczestnikom pikniku dziękują: pani Elżbieta Wołek i pani Katarzyna Góra – organizatorki pikniku.

„Fascynujący świat chemii” - „Power” na warsztatach.

W dniu 7 października 2019 r. członkowie koła Power uczestniczyli w niesamowitych warsztatach chemicznych prowadzonych przez dwie panie ekspertki - Pasjonatki Chemii. Warsztaty dla tej grupy uczniów odbyły się w ramach realizowanego ze środków Fundacji PZU projektu „Podróż w świat nauki”. Miejscem warsztatów była nasza szkolna pracownia biologiczno – fizyczno-chemiczna.

Warsztaty chemiczne składały się z dwóch części. Pierwsza część to spektakularny interaktywny pokaz. Uczniowie poznali takie substancje chemiczne jak suchy lód, ciekły azot oraz mogli zobaczyć jak powstaje wielka „szalona” zielona piana.

W drugiej części warsztatów członkowie koła Power, niczym prawdziwi chemicy w laboratoriach, poznali rodzaje mieszanin oraz zajęli się ich rozdzielaniem.

Dzięki udziałowi w warsztatach uczniowie mogli poznać szkło i sprzęt laboratoryjny, zasady obowiązujące podczas przeprowadzania doświadczeń i eksperymentów, piktogramy oraz najważniejsze - uczestniczyć w interaktywnym pokazie i samodzielnie przeprowadzać doświadczenia.

Świat nauki jest niesamowity i cieszymy się bardzo, że nasi uczniowi mogą poznawać go razem z nami. Radość w ich oczach, zaangażowanie i zapał są dla nas bezcennym uczuciem.

Pozdrawiamy:
p. Elżbieta Wołek i p. Katarzyna Góra
realizatorki projektu


„Power” w Centrum Nauki Kopernik

W dniu 19 października członkowie koła naukowego Power wraz z swoimi opiekunami p. Elżbietą Wołek oraz p. Katarzyna Górą udali się do Warszawy do Centrum Nauki Kopernik oraz Planetarium. Wyjazd ten był kolejnym wyjazdem w ramach realizowanego szkole projektu „Podroż w świat nauki”. Projekt ten finansowany jest ze środków z Fundacji PZU.

Naszą podróż rozpoczęliśmy od części wystawowej Centrum Naukowego. Są to ekspozycje podzielone  na strefy tematyczne, które ściśle współgrają ze sobą i korelują np. anatomia i fizjologia, światło, ruch, percepcja, procesy, światło i barwy  a także z innych dziedzin naukowych prąd, fale magnetyzm.  Eksponaty, które się tam znajdują są przygotowane w bardzo  przystępny sposób. Pozwalają na poszukiwanie, badanie, zachęcają do działania. W laboratorium robotycznym uczniowie naszej szkoły wykazali się dużą wiedzą budując roboty z czujnikami światła.

Wystawa „Zmierz się” pozwoliła uczniom na poznanie granice swoich możliwości i porównanie ich ze sprawnością innych. W ten sposób odkryli oni własną niepowtarzalność oraz cechy wspólne, charakterystyczne dla większości ludzi.

Jak się okazało dla naszych uczniów kilka godzin w strefie eksperymentowania, to wciąż było za mało.

Podczas przerwy w zwiedzaniu zjedliśmy pyszny obiad i deser. Po zregenerowaniu sił udaliśmy się do Planetarium by móc szukać odpowiedzi na pytanie „Czy jesteśmy sami w kosmosie?”. Seans 3D umożliwił nam podróż w kosmosie dzięki, której stał się on nieco bliższy. Film zapewne rozbudził w uczniach pasję poznania, a wystawa umożliwiła poznanie faktów z zakresu badań kosmosu. Uczniowie mogli nawet  spojrzeć na naszą Ziemię z satelity.

Wyjazd ten był dla uczniów wspaniałą przygodą, a dla nas opiekunów szansą by jeszcze lepiej poznać możliwości swoich podopiecznych i wesprzeć ich w wszechstronnym rozwoju. Interaktywna wystawa pozwoliła na samodzielne doświadczanie, a wiemy, że nie ma lepszego sposobu na naukę i zapamiętywanie niż możliwość działania.

            Wyjazd wraz z posiłkiem był dla uczniów całkowicie darmowy. Dziękujemy członkom kola Power za kolejny wspaniały wyjazd. Ich zaangażowanie jest dla nas bezcenne.

Pozdrawiamy i zapraszamy na kolejne zajęcia.
p. Elżbieta Wołek i p. Katarzyna Góra


WARSZTATY ORIGAMI

4 listopada odbyły się drugie z cyklu trzech warsztatów matematycznych zaplanowanych w ramach projektu „Podróż w świat nauki” finansowanego ze środków Fundacji PZU. Tym razem gościliśmy w szkole pracownika Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie, który oswoił członków Koła Power ze sztuką składania kartki papieru czyli z origami.

            Origami to tradycyjna sztuka składania papieru. Nazwa pochodzi od japońskich znaków: „składać” (jap. ori ) oraz „papier” (jap. kami ). Origami nazywane jest często sztuką lustrzanych odbić. Do praktykowania tej sztuki potrzebna jest kartka papieru o odpowiedniej wielkości i kształcie, a także znajomość sekwencji zagięć, które pozwolą nam wykreować pożądany kształt.

            Prowadzący zajęcia ucząc techniki składania papieru opowiedział uczniom wiele ciekawostek związanych z kulturą i tradycją japońską. Uczniowie dowiedzieli się, że jedną z najpopularniejszych figur origami jest żuraw (jap. tsuru ), w kulturze japońskiej postrzegany jako symbol długowieczności, szczęścia i lojalności.

„Power” w bocheńskiej kopalni

W dniu 18.11.2019 r. członkowie szkolnego koła naukowego Power  wraz z opiekunami– p. Elżbietą Wołek oraz p. Katarzyną  Górą wybrali się na wyjazd naukowy do naszej bocheńskiej kopalni. Wyjazd odbył się w ramach realizacji projektu „Podróż w świat nauki” finansowanego przez Fundację PZU
Wspólnie z przewodnikiem przebyliśmy ścieżkę edukacyjną „Dar Księżnej Kingi”. Zwiedziliśmy kopalnię, poznaliśmy specyfikę  pracy górników, warunki i rodzaj pracy wykonywanej przez konie pracujące w kopalni oraz właściwości fizyczne i chemiczne soli oraz metanu. Punktem kulminacyjnym wyprawy było spotkanie na naszym kopalnianym szlaku  Księżnej Kingi. Opowiedziała nam swą historię oraz obdarowała nas „złotem górników”, które wszyscy mogliśmy zabrać jako pamiątkę do domu.
Nasza przygoda zakończyła się w Komorze Warzyn. Mogliśmy tam pooddychać  powietrzem bogatym w  jod, pograć w piłkę oraz w tenisa stołowego. Zjedliśmy tam również pyszny obiad.
Ostatnim etapem naszej ścieżki edukacyjnej było sprawdzenie wiedzy o kopalni poprzez rozwiązywanie quizów i zagadek.
Nasz wyjazd naukowy uświadomił nam jak ogromnym skarbem i wyjątkowym miejscem  jest  Kopalnia Soli w Bochni. Wyjazd był całkowicie sponsorowany przez Fundację PZU.
Opiekunki grupy i równocześnie realizatorki projektu serdecznie dziękują uczniom za zaangażowanie, postawę oraz wspólna zabawę.

Pozdrawiamy
p. Elżbieta Wołek p. Katarzyna Góra


„Fascynujący świat brył” - „Power” na warsztatach matematycznych

W dniu 20 listopada 2019 r. członkowie Koła Power uczestniczyli w warsztatach matematycznych prowadzonych przez dr Bronisława Pabicha. Warsztaty odbyły się w naszej szkole w ramach projektu „Podróż w świat nauki”. realizowanego ze środków Fundacji PZU.

Dla uczniów było to drugie fascynujące spotkanie z Panem Bronisławem. Tym razem mogli samodzielnie podjąć próbę projektowania brył w programie komputerowym SketchUp i oglądać efekty swojej pracy na ekranie tablicy interaktywnej. Modele wirtualne wielościanów wykonane przez dr Bronisława Pabicha w programie SketchUp można obejrzeć na stronie https://math-comp-educ.pl/wielosciany/.

Ponadto Pan Bronisław sprawił uczniom wielką niespodziankę przywożąc do szkoły drukarkę 3D. Opowiedział o jej budowie i zasadzie działania. Pod jego fachowym okiem członkowie Koła Power samodzielnie ją uruchomili i obserwowali jak powstaje wydruk w 3D – była to oczywiście „matematyczna bryła” czyli wielościan.

Uczniowie uczestnicząc w warsztatach mogli ćwiczyć wyobraźnie przestrzenną i samodzielnie odkrywać prawidłowości matematyczne pod kierunkiem znanego polskiego dydaktyka i popularyzatora matematyki.

Podróż w świat nauki – przystanek Bacówka „Biały Jeleń”

W dniu 26 listopada 2019 r. członkowie koła Power wraz z opiekunami p. Elżbietą Wołek oraz p. Katarzyną Górą udali się w kolejną podróż w ramach projektu „ Podróż w świat nauki”. Projekt ten jest finansowany  ze środków Fundacji PZU.

Poznaliśmy urocze miejsce jakim jest Bacówka „Biały Jeleń” w Iwkowej. Podczas pobytu w bacówce uczestniczyliśmy w ścieżce edukacyjnej „ Od ziarenka do bochenka”. Była to bardzo ciekawa lekcja. Podczas krótkiego wykładu poznaliśmy podstawowe typy zbóż, kasz, etapy wypieku chleba a trakcie warsztatowej części zwiedziliśmy wiejską chatę,  wiatrak,  piekliśmy bułeczki własnoręcznie przygotowane, odwiedziliśmy mini ZOO oraz sami mogliśmy spróbować jazdy konnej. Pyszne drożdżówki, ciepła herbatka, obiad, podpłomyk ze śliwkami oraz kiełbaski z ogniskauatrakcyjniły nasz pobyt.

Spacer po jodłowym lesie pozwolił nam odetchnąć świeżym powietrzem oraz poznać walory krajobrazowo turystyczne Pogórza Karpackiego. Podczas niego zdobyliśmy również wiedzę praktyczną związaną z mierzeniem wysokości drzewa.

Cudowne miejsce ze wspaniałymi instruktorami p. Jagą i p. Agnieszką. Wspaniała niespodzianka – nasze bułeczki, które mogliśmy zabrać do domu. Dziękujemy. Na pewno jeszcze tam powrócimy.

Opiekunowie dziękują uczniom za świetną atmosferę i zaangażowanie w zajęcia. Pozdrawiamy i zapraszamy do galerii zdjęć.

Copyright © 2013. Szkoła Podstawowa im. K. Brodzińskiego w Królówce Rights Reserved.