I POWIATOWY KONKURS MATEMATYCZNY „Z PROCENTAMI ZA PAN BRAT” 2021


I POWIATOWY KONKURS MATEMATYCZNY

„Z PROCENTAMI ZA PAN BRAT”
dla uczniów klas VIII szkół podstawowych


7 października 2021 r. w Szkole Podstawowej w Królówce odbył się finał I Powiatowego Konkursu Matematycznego „Z PROCENTAMI ZA PAN BRAT”. Etap powiatowy poprzedzony był etapami szkolnymi, po których została wyłoniona 30 osobowa grupa finalistów. Na pokrycie kosztów związanych z organizacją konkursu organizatorki pozyskały dotacje z Fundacji mBanku. Honorowy patronat nad konkursem objęli Starosta Bocheński - Adam Korta, którego podczas konkursu reprezentowała pani Anna Wojakiewicz, i Burmistrz Gminy Nowy Wiśnicz – Małgorzata Więckowska.
Uczestnicy konkursu, przywitani przez dyrektora szkoły panią Danutę Duś i panią Burmistrz, zmagali się z „zadaniami procentowymi” w dwóch częściach. Pierwsza obejmowała zadania zamknięte (30 min), a druga zadania otwarte (45 min).
W trakcie pracy komisji konkursowej uczniowie, podzieleni na dwie grupy, brali udział w warsztatach matematycznych.
Wyniki konkursu:
I miejsce - Dawid Rosiek – Szkoła Podstawowa w Muchówce
II miejsce - Bartosz Sionko - Szkoła Podstawowa w Krzeczowie
III miejsce - Maciej Goc - Szkoła Podstawowa w Rajbrocie
                   - Adam Florkowski - Szkoła Podstawowa nr 2 w Bochni
Laureaci otrzymali nagrody ufundowane ze środków pozyskanych z Fundacji mBanku, a wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy i gadżety ufundowane przez Gminę Nowy Wiśnicz i Starostwo Powiatowe w Bochni.
Ponadto 20 osobowa grupa „najlepszych matematyków” została uhonorowana wycieczką do Centrum Nauki Leonardo da Vinci w Chęcinach. Uczniowie zwiedzą też ruiny zamku w Chęcinach. Wycieczka odbędzie się 16 października 2021 r. i jest finansowana ze środków Fundacji mBanku.

Za udział w konkursie wszystkim uczestnikom i ich opiekunom serdecznie dziękują organizatorki – nauczycielki matematyki w Szkole Podstawowej w Królówce:

Elżbieta Wołek i Agnieszka Karasińska