^Powrót na górę

Projekt "Rozwiń skrzydła"

Sprawozdanie z realizacji projektu „Rozwiń Skrzydła” realizowanego w Zespole Szkół w Królówce w 2016 r.

Projekt „Rozwiń skrzydła” był w większości realizowany z dotacji uzyskanej w ramach konkursu grantowego FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH – MAŁOPOLSKA LOKALNIE. Pozyskana kwota dotacji to 4968,50 zł, a całkowity koszt projektu wynosił 5998,50 zł. 

Celem głównym projektu było zwiększenie się szans edukacyjnych piętnastoosobowej grupy uczniów gimnazjum. Autorkami projektu były pani Elżbieta Wołek i Agnieszka Karasińska. 

Sprawozdanie z projektu można przeczytać tutaj

Wycieczka uczniów z projektu "Rozwiń skrzydła"

  11 maja grupa uczniów biorących udział w projekcie „Rozwiń skrzydła” wraz z opiekunami p. Elżbietą Wołek oraz p. Dariuszem Badylą udała się na wycieczkę do Krakowa. Ich celem było zwiedzanie Muzeum Inżynierii Miejskiej, w której zobaczyli ciekawe wystawy. Pierwsza z nich dotyczyła zabytkowych samochodów oraz ich historii, natomiast druga przybliżała życie mieszkańców Krakowa od średniowiecza aż do współczesności. Następnie w tym samym muzeum, na wystawie interaktywnej uczniowie mogli „pobawić się” i przekonać się, jak działa wiele urządzeń. Na koniec wzięli udział w zajęciach z budowy poduszkowca, podczas których mogli poczuć się, jak konstruktorzy i zbudować swój pojazd i na własnej skórze przekonać się, jak działa. Kolejnym celem gimnazjalistów był Ogród Doświadczeń, gdzie pod okiem przewodnika mogli wykonywać różne doświadczenia, a także dowiedzieli się wiele ciekawych informacji na temat różnych zjawisk fizycznych. Tam też uczestniczyli w warsztatach, których tematem były piłki i związane z nimi zjawiska. Był to bardzo ciekawy wyjazd, dzięki któremu uczniowie poszerzyli swoją wiedzę, zobaczyli interesujące eksponaty oraz wzięli udział w wielu doświadczeniach. 

PROJEKT „ROZWIŃ SKRZYDŁA”

Zespół nauczycieli przedmiotów matematyczno – przyrodniczych w Zespole Szkół w Królówce otrzymał dotacje w konkursie grantowym w ramach projektu „FUNDUSZ INCJATYW OBYWATELSKICH – MAŁOPOLSKA LOKALNIE” edycja 2016. Projekt „Rozwiń skrzydła”, którego autorkami są Elżbieta Wołek i Agnieszka Karasińska – nauczycielki ZS w Królówce znalazł się wśród 43 na 160  najwyżej ocenionych i dotowanych projektów w Subregionie III, którego operatorem  jest  Fundacja ARTS, obejmująca miasto Nowy Sącz, powiat myślenicki, limanowski, nowosądecki, gorlicki, brzeski i bocheński.

          W ramach tego projektu prowadzone będą w szkole zajęcia koła naukowego Power mające formę zajęć pozalekcyjnych dla uczniów zainteresowanych przedmiotami matematyczno – przyrodniczymi. Ponadto dla członków tego koła zostaną zorganizowane dwa wyjazdy naukowe do Krakowa. Będą to wyjazdy do instytucji wspierających edukację matematyczno – przyrodniczą. Podczas nich uczniowie będą mogli zobaczyć ciekawe wystawy, brać aktywny udział w prelekcjach i specjalnych lekcjach, na których będą zgłębiać wiedzę i oswajać się z naukami ścisłymi w atrakcyjny sposób.

Copyright © 2013. Szkoła Podstawowa im. K. Brodzińskiego w Królówce Rights Reserved.