^Powrót na górę

Program wczesnej profilaktyki „Cukierki”

W dniu 20.05.2021 r. przeprowadzono dla dzieci uczących się w klasach: pierwszej, drugiej i  trzeciej w Szkole Podstawowej im. Kazimierza Brodzińskiego w Królówce, warsztaty programu profilaktyki uniwersalnej „Cukierki”. Zajęcia trwały trzy godziny dydaktyczne i były prowadzone przez zespół profesjonalistów uprawnionych do prowadzenia programu.
Uczniowie brali aktywny udział w zajęciach, chętnie zgłaszając się do proponowanych zadań. Mieli wiele ciekawych pomysłów oraz przemyśleń związanych z tematyką zajęć. Realizacja zajęć w oparciu o bajkę połączona z aktywną pracą dzieci pozwala na odkrywanie nowych dróg rozwiązań, pomagając zapobiegać chęci sięgnięcia przez nie w przyszłości po środki odurzające. Wyobrażone zwycięstwa dają dziecku wiarę w odniesienie sukcesu w kolejnych zmaganiach. Decyzje, jakiego wyboru dokonać, dziecko podejmuje samo.
Program wprowadza zasadę ograniczonego zaufania do obcych dorosłych czy rówieśników obdarowujących substancjami, mogącymi wydawać się atrakcyjnymi. Wypracowanie zachowań służących bezpieczeństwu dziecka, na podwórku, podczas pobytu w domu pod nawet chwilową nieobecność rodziców, a w przyszłości w szkole i drodze do szkoły, jest warte starań i potrzebne w każdym wieku.
W ramach aktywności proponowanych w programie „Cukierki” dzieci poszukiwały prostych sposobów wspierania siebie nawzajem tak, aby nikt w grupie nie czuł się osamotniony a tym samym podatny na „cukierkowe” niebezpieczeństwa. Siła grupy, wsparcie ze strony osób dorosłych (o które uczą się zwracać) oraz miłość rodziców mają za zadanie chronić dzieci przed niebezpieczeństwami w przyszłości.

Copyright © 2013. Szkoła Podstawowa im. K. Brodzińskiego w Królówce Rights Reserved.