^Powrót na górę

POWIATOWY KONKURS MATEMATYCZNY "Z procentami za pan brat"

FINAŁ III POWIATOWEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO „Z procentami za pan brat”

20 marca 2024 r. w Szkole Podstawowej w Królówce odbył się finał III Powiatowego Konkursu Matematycznego „Z procentami za pan brat”. Honorowy patronat nad konkursem objął Starosta Bocheński - Adam Korta i Burmistrz Gminy Nowy Wiśnicz – Małgorzata Więckowska. Konkurs jest wpisany na listę konkursów, ogłoszoną przez KO w Krakowie, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz uwzględniane w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej na rok szkolny 2024/2025. Do etapu powiatowego zostało zakwalifikowanych 27 uczniów spośród 132, którzy przystąpili do etapu szkolnego w 28 szkołach. Etapy szkolne odbyły się w szkołach macierzystych. Wszyscy uczniowie pisali te same zadania i na podstawie przysłanych protokołów nastąpiła kwalifikacja do finału.
W finale walczyli najlepsi z najlepszych matematyków klas ósmych w powiecie bocheńskim.
Gratulujemy zwycięzcom:
I miejsce  - Jakub Nagięć - Szkoła Podstawowa nr 2 w Bochni
II miejsce – Mateusz Stachura - Szkoła Podstawowa nr 2 w Bochni
III miejsce – Jakub Pajor - Szkoła Podstawowa w Proszówkach

Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy i upominki ufundowane przez Gminę Nowy Wiśnicz. Laureaci ponadto otrzymali upominki ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Bochni, Dyrektora Szkoły Podstawowej w Królówce i Kopalnię Soli w Bochni. Serdecznie dziękujemy Pani Burmistrz – Małgorzacie Więckowskiej, która zaszczyciła swoją obecnością finał tego konkursu.

Również bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom, ich opiekunom i sponsorom.

Organizatorki konkursu:
Elżbieta Wołek
Agnieszka Karasińska

LISTA FINALISTÓW III POWIATOWEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO „Z PROCENTAMI ZA PAN BRAT”

          

LISTA FINALISTÓW
III POWIATOWEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO
„Z PROCENTAMI ZA PAN BRAT”
dla uczniów klas VIII szkół podstawowych


Dziękujemy wszystkim uczniom, którzy wyrazili chęć udziału w konkursie na szczeblu szkolnym, a tym, którzy zakwalifikowali się do etapu powiatowego życzymy powodzenia.

      Poniżej prezentujemy listę uczniów zakwalifikowanych do etapu powiatowego. Lista sporządzona jest alfabetycznie. Wszystkich finalistów wraz z opiekunami zapraszamy do Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Brodzińskiego w Królówce 20.03.2024 r. na godzinę 9.00.

Organizatorki:
Elżbieta Wołek i  Agnieszka Karasińska

Lp.

 Nazwisko i imię

szkoła

1

Biernat Martyna

Gawłów

2

Długajczyk Krzysztof

Mikluszowice

3

Dudek Łukasz

SP nr 2 w Bochni

4

Dulba Krzysztof

Proszówki

5

Gajec Jagoda

Rajbrot

6

Krawczyk Marcin

Nowy Wiśnicz

7

Kukla Krzysztof

Kamionna

8

Maciejowska Katarzyna

Krzeczów

9

Marajka Maria

SP nr 5 w Bochni

10

Mucha Julia

Kamionna

11

Mus Jan

Królówka

12

Musiał Marta

Gawłów

13

Nagięć Jakub

SP nr 2 w Bochni

14

Osika Miłosz

Królówka

15

Pajor Jakub

Proszówki

16

Paruch Michał

Rozdziele

17

Pawlicka Karolina

Królówka

18

Raczyński Dawid

Łapczyca

19

Satała Kinga

SP nr 2 w Bochni

20

Sowińska Anna

Nowy Wiśnicz

21

Stachura Mateusz

SP nr 2 w Bochni

22

Statek Szymon

Cichawka

23

Suchojad Sara

Proszówki

24

Sułek Marta

Stary Wiśnicz

25

Ślęcza Julia

Rzezawa

26

Tyrawa Monika

Muchówka

27

Wołek Aleksandra

Muchówka

III POWIATOWY KONKURS MATEMATYCZNY „Z PROCENTAMI ZA PAN BRAT”

III POWIATOWY KONKURS MATEMATYCZNY
„Z PROCENTAMI ZA PAN BRAT”
dla uczniów klas VIII szkół podstawowych

  Organizatorem konkursu są nauczyciele matematyki w Szkole Podstawowej w Królówce. Honorowy patronat nad konkursem objął Starosta Bocheński - Adam Korta i Burmistrz Gminy Nowy Wiśnicz – Małgorzata Więckowska. Konkurs jest wpisany na listę konkursów, ogłoszoną przez KO w Krakowie, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz uwzględniane w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej na rok szkolny 2024/2025.

Serdecznie zapraszamy do udziału.

Elżbieta Wołek
Agnieszka Karasińska

Do pobrania:
Regulamin konkursu
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2

LISTA FINALISTÓW II POWIATOWEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO

LISTA FINALISTÓW
II POWIATOWEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO
Z PROCENTAMI ZA PAN BRAT
dla uczniów klas VIII szkół podstawowych

           Dziękujemy wszystkim uczniom, którzy wyrazili chęć udziału w konkursie na szczeblu szkolnym, a tym, którzy zakwalifikowali się do etapu powiatowego życzymy powodzenia.

           Poniżej prezentujemy listę uczniów zakwalifikowanych do etapu powiatowego. Do finału zakwalifikowanych zostało 33 uczniów z najlepszymi wynikami. Lista sporządzona jest alfabetycznie. Wszystkich finalistów wraz z opiekunami zapraszamy do Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Brodzińskiego w Królówce 13.06.2023 r. na godzinę 9.00.

Organizatorki:
Elżbieta Wołek i  Agnieszka Karasińska

Lp.

Nazwisko i imię

Szkoła

1.    

Bytnar Karol

Szkoła Podstawowa w Siedlcu

2.    

Chrobak Franciszek

Szkoła Podstawowa w Jodłówce

3.    

Chrzan Błażej

Szkoła Podstawowa w Królówce

4.    

Cierniak Kacper

Szkoła Podstawowa w Gawłowie

5.    

Dziurdzia Kamila

Szkoła Podstawowa w Dąbrowicy

6.    

Gawąd Aleksandra

Szkoła Podstawowa w Nowym Wiśniczu

7.    

Gawąd Arkadiusz

Szkoła Podstawowa w Królówce

8.    

Grześkiewicz Anna

Szkoła Podstawowa w Nowym Wiśniczu

9.    

Kędroń Filip

Szkoła Podstawowa w Łąkcie Dolnej

10. 

Kolarz Jakub

Szkoła Podstawowa w Gawłowie

11. 

Komasa Karol

Szkoła Podstawowa w Królówce

12. 

Kukla Aleksandra

Szkoła Podstawowa w Jodłówce

13. 

Kukla Szczepan

Szkoła Podstawowa w Łąkcie Dolnej

14. 

Lemiowska Gabriela

Szkoła Podstawowa w Mikluszowicach

15. 

Machaj Karina

Szkoła Podstawowa w Grobli

16. 

Mastek Krzysztof

Szkoła Podstawowa w Siedlcu

17. 

Merecik Bartosz

Szkoła Podstawowa w Krzeczowie

18. 

Mizur Laura

Szkoła Podstawowa w Mikluszowicach

19. 

Młynarczyk Nina

Szkoła Podstawowa w Kamionnej

20. 

Motoła Maja

Szkoła Podstawowa w Proszówkach

21. 

Mroczek Adrian

Szkoła Podstawowa w Żegocinie

22. 

Musiał Paweł

Szkoła Podstawowa nr 1 w Bochni

23. 

Obrał Tomasz

Szkoła Podstawowa w Pogwizdowie

24. 

Olesiński Maciej

Szkoła Podstawowa nr 1 w Bochni

25. 

Ostapińska Gabriela

Szkoła Podstawowa w Siedlcu

26. 

Piątkowski Patryk

Szkoła Podstawowa w Mikluszowicach

27. 

Rębilas Franciszek

Szkoła Podstawowa w Królówce

28. 

Stach Wiktoria

Szkoła Podstawowa w Grobli

29. 

Szczyrek Patryk

Szkoła Podstawowa w Jodłówce

30. 

Ślęziak Filip

Szkoła Podstawowa w Proszówkach

31. 

Tobiasz Jan

Szkoła Podstawowa w Kobylu

32. 

Wolak Anna

Szkoła Podstawowa w Kamionnej

33. 

Zdębska Weronika

Szkoła Podstawowa w Mikluszowicach

  

II POWIATOWY KONKURS MATEMATYCZNY „Z PROCENTAMI ZA PAN BRAT”

II POWIATOWY KONKURS MATEMATYCZNY „Z PROCENTAMI ZA PAN BRAT”
dla uczniów klas VIII szkół podstawowych

Organizatorem konkursu są nauczyciele matematyki w Szkole Podstawowej w Królówce. Etap powiatowy konkursu „Z PROCENTAMI ZA PAN BRAT” odbędzie się 13 czerwca 2023 r. Honorowy patronat nad konkursem objął Starosta Bocheński - Adam Korta i Burmistrz Gminy Nowy Wiśnicz – Małgorzata Więckowska. Serdecznie zapraszamy do udziału.

Elżbieta Wołek
Agnieszka Karasińska

Do pobrania:
Regulamin konkursu
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2

I POWIATOWY KONKURS MATEMATYCZNY „Z PROCENTAMI ZA PAN BRAT” 2021


I POWIATOWY KONKURS MATEMATYCZNY

„Z PROCENTAMI ZA PAN BRAT”
dla uczniów klas VIII szkół podstawowych


7 października 2021 r. w Szkole Podstawowej w Królówce odbył się finał I Powiatowego Konkursu Matematycznego „Z PROCENTAMI ZA PAN BRAT”. Etap powiatowy poprzedzony był etapami szkolnymi, po których została wyłoniona 30 osobowa grupa finalistów. Na pokrycie kosztów związanych z organizacją konkursu organizatorki pozyskały dotacje z Fundacji mBanku. Honorowy patronat nad konkursem objęli Starosta Bocheński - Adam Korta, którego podczas konkursu reprezentowała pani Anna Wojakiewicz, i Burmistrz Gminy Nowy Wiśnicz – Małgorzata Więckowska.
Uczestnicy konkursu, przywitani przez dyrektora szkoły panią Danutę Duś i panią Burmistrz, zmagali się z „zadaniami procentowymi” w dwóch częściach. Pierwsza obejmowała zadania zamknięte (30 min), a druga zadania otwarte (45 min).
W trakcie pracy komisji konkursowej uczniowie, podzieleni na dwie grupy, brali udział w warsztatach matematycznych.
Wyniki konkursu:
I miejsce - Dawid Rosiek – Szkoła Podstawowa w Muchówce
II miejsce - Bartosz Sionko - Szkoła Podstawowa w Krzeczowie
III miejsce - Maciej Goc - Szkoła Podstawowa w Rajbrocie
                   - Adam Florkowski - Szkoła Podstawowa nr 2 w Bochni
Laureaci otrzymali nagrody ufundowane ze środków pozyskanych z Fundacji mBanku, a wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy i gadżety ufundowane przez Gminę Nowy Wiśnicz i Starostwo Powiatowe w Bochni.
Ponadto 20 osobowa grupa „najlepszych matematyków” została uhonorowana wycieczką do Centrum Nauki Leonardo da Vinci w Chęcinach. Uczniowie zwiedzą też ruiny zamku w Chęcinach. Wycieczka odbędzie się 16 października 2021 r. i jest finansowana ze środków Fundacji mBanku.

Za udział w konkursie wszystkim uczestnikom i ich opiekunom serdecznie dziękują organizatorki – nauczycielki matematyki w Szkole Podstawowej w Królówce:

Elżbieta Wołek i Agnieszka Karasińska

I POWIATOWY KONKURS MATEMATYCZNY „Z PROCENTAMI ZA PAN BRAT”

POWIATOWY KONKURS MATEMATYCZNY

PROCENTAMI ZA PAN BRAT

dla uczniów klas VIII szkół podstawowych

 

Organizatorem konkursu są nauczyciele matematyki w Szkole Podstawowej w Królówce. Etap powiatowy konkursu PROCENTAMI ZA PAN BRATodbędzie się 7 października 2022 r. Organizatorki pozyskały dotacje z Fundacji mBanku na pokrycie kosztów związanych z organizacją konkursu. Ponadto honorowy patronat nad konkursem objął Starosta Bocheński - Adam Korta i Burmistrz Gminy Nowy Wiśnicz – Małgorzata Więckowska.

Dziękujemy wszystkim uczniom, którzy wyrazili chęć udziału w konkursie, a tym, którzy zakwalifikowali się do etapu powiatowego życzymy powodzenia.

Poniżej prezentujemy listę uczniów zakwalifikowanych do etapu powiatowego. Do finału zakwalifikowanych zostało 30 uczniów z najlepszymi wynikami. Lista sporządzona jest alfabetycznie. Wszystkich finalistów wraz z opiekunami zapraszamy do Szkoły Podstawowej w Królówce 07.10.2021 r. na godzinie 9.00

Zobacz  Regulamin konkursu-->tutaj

Organizatorki:
Elżbieta Wołek i Agnieszka Karasińska 

Lp.

Nazwisko i imię

Szkoła

 

Brzegowa Małgorzata

Szkoła Podstawowa w Królówce

 

Cempura Karol

Szkoła Podstawowa w Bytomsku

 

Cierniak Anna

Szkoła Podstawowa w Krzeczowie

 

Cieśla Michał

Szkoła Podstawowa w Królówce

 

Cisoń Kamil

Szkoła Podstawowa w Gawłowie

 

Duda Zuzanna

Szkoła Podstawowa w Proszówkach

 

Fiołek Bartłomiej

Szkoła Podstawowa w Mikluszowicach

 

Florkowski Adam

Szkoła Podstawowa nr 2 w Bochni

 

Fortuna Maria

Szkoła Podstawowa w Muchówce

 

Frankowicz Julia

Szkoła Podstawowa w Kobylu

 

Fudela Julian

Szkoła Podstawowa w Starym wisniczu

 

Goc Maciej

Szkoła Podstawowa w Rajbrocie

 

Kolarz Jakub

Szkoła Podstawowa w Kobylu

 

Konieczny Jakub

Szkoła Podstawowa w Muchówce

 

Mazurek Franciszek

Szkoła Podstawowa w Mikluszowicach

 

Osika Eryk

Szkoła Podstawowa w Królówce

 

Płaza Oliwia

Szkoła Podstawowa w Proszówkach

 

Przyborowski Stanisław

Szkoła Podstawowa w Mikluszowicach

 

Rosiek Dawid

Szkoła Podstawowa w Muchówce

 

Sarachmann Katarzyna

Szkoła Podstawowa w Nowym wiśniczu

 

Sionko Bartosz

Szkoła Podstawowa w Krzeczowie

 

Skoczek Anna

Szkoła Podstawowa w Mikluszowicach

 

Strąg Kacper

Szkoła Podstawowa w w Okulicach

 

Strąg Marek

Szkoła Podstawowa w Okulicach

 

Sułek Klara

Szkoła Podstawowa w Starym Wiśniczu

 

Szewczyk Łukasz

Szkoła Podstawowa w Rozdzielu

 

Wołowczyk Justyna

Szkoła Podstawowa w Królówce

 

Wójtowicz Jakub

Szkoła Podstawowa w Rozdzielu

 

Zelek Filip

Szkoła Podstawowa w Okulicach

 

Zwierniak Maksymilian

Szkoła Podstawowa nr 2 w Bochni

Copyright © 2013. Szkoła Podstawowa im. K. Brodzińskiego w Królówce Rights Reserved.


Facebook