^Powrót na górę

Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny II

Realizacja projektu Pakiet Edukacyjny II. Grant 3

   Szkoła Podstawowa im. K. Brodzińskiego w Królówce w roku szkolnym 2022/2023 realizowała projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa -Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych - grant 3”. Celem projektu było zniwelowanie u uczniów skutków pandemii COVID-19 oraz podniesienie jakości kształcenia poprzez rozwijanie kompetencji kluczowych. W ramach projektu grupa uczniów wybrana na podstawie regulaminu rekrutacji brała udział w zajęciach przyrodniczo – eksperymentalne oraz w zajęciach z języka angielskiego. Dodatkowo dla uczniów uczęszczających na zajęcia zorganizowano wycieczkę edukacyjną do Ogrodu Doświadczeń i Ogrodu Botanicznego  w Krakowie.

Zajęcia przyrodniczo - eksperymentalne

   Grupa uczniów  z klasy 6 i 7 brała udział w pozalekcyjnych zajęciach przyrodniczo – eksperymentach, podczas których  korzystano z pomocy dydaktycznych oraz odczynników chemicznych zakupionych w ramach tego projektu.
   Podstawowym założeniem  projektu było rozwijanie zainteresowania uczniów przedmiotami przyrodniczymi poprzez angażowanie ich do samodzielnego  przeprowadzania i analizowania doświadczeń chemicznych oraz rozwiązywania problemów teoretycznych z zakresu wybranych zagadnień z dziedziny chemii i nauk przyrodniczych.

Bloki tematyczne w ramach projektu:

1. Dotknąć, poczuć – zrozumieć! czyli  jakimi prawami rządzi się chemia?  Zajęcia w ramach tego bloku tematycznego miały na celu  wyjaśnienie wielu zjawisk fizycznych i chemicznych za pomocą doświadczeń( tęczowy eksperyment, czyli tęcza w probówce, pływający ziemniak”   i ciepło zimno, ciecz nienewtonowska, ciepły śnieg i wiele innych)

2.  Powietrze – mieszanina jednorodna gazów- Podczas zajęć uczniowie otrzymywali, wykrywali i określali właściwości tlenu, dwutlenku węgla i wodoru.

3. Chemia w małej skali – W ramach zajęć uczniowie badali odczyn i  określili pH różnych substancji wykorzystując pehametr jak również na podstawie zmiany barwy wskaźników. Zaznajomili się również ze  związkami jodu i manganu  wykonując doświadczenia: zegar jodowy i chemiczny kameleon.

4. Warsztaty mydełkowe - Celem warsztatów było rozwijanie zdolności manualnych, wyobraźni i poznanie etapów powstawania mydła. Własnoręcznie zrobione, pachnące i kolorowe mydełka, to oryginalny pomysł na prezent.

5. Woda magiczna substancja- Podczas zajęć uczniowie wykonali  wiele ciekawych doświadczeń, które udowadniały, że woda to ciecz o magicznych właściwościach.

6. STOP SMOG- Warsztaty przeprowadzone w ramach Światowego Dnia Ziemi. Celem była edukacja ekologiczna uczniów dotycząca poprawy jakości powietrza, a tym samym wpływu na jakoś życia i zdrowia. Podczas zajęć uczniowie w sposób doświadczalny dowiedzieli się co to jest smog, jak powstaje i jak można go zlikwidować.

7. Jak schwytać energie wiatru, słońca i wody?- Zajęcia o  odnawialnych źródłach energii, przy wykorzystaniu klocków konstrukcyjnych  -zestaw eksperymentalny.

Przeprowadzony cykl zajęć  pozwolił uczniom odkrywać i rozwijać pasje w zakresie nauk przyrodniczych, a także doskonalić umiejętności praktycznego zdobywania wiedzy chemicznej poprzez różnorodne eksperymenty. Zajęcia miały również zwrócić uwagę uczniów na zagrożenia środowiska i kształtować w nich umiejętność mądrego  i odpowiedzialnego współżycia człowieka z przyrodą.
Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z przeprowadzonych zajęć

Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny II. Grant 1.

Szkoła Podstawowa im. K. Brodzińskiego w Królówce realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa -Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych”.

Celem projektu jest umożliwienie szkołom przejścia z tradycyjnego, stacjonarnego modelu kształcenia na model zdalnego nauczania. Szkoła planuje zakup interaktywnym monitorów.

Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny II. Grant 3

 

Szkoła Podstawowa im. K. Brodzińskiego w Królówce realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych”.
  Celem projektu jest zniwelowanie u uczniów skutków pandemii COVID-19 oraz podniesienie jakości kształcenia poprzez rozwijanie kompetencji kluczowych. Uczniowie klas VIII-VI będą mogli wziąć udział w darmowych zajęciach pozalekcyjnych z języka angielskiego oraz z przedmiotów przyrodniczych korzystając z pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach tego projektu.
   Wszystkich zainteresowanych udziałem w projekcie zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem Rekrutacji.

Regulamin rekrutacji - Grant 3 zobacz

Karta zgłoszenia - Grant 3 zobacz

Copyright © 2013. Szkoła Podstawowa im. K. Brodzińskiego w Królówce Rights Reserved.


Facebook