^Powrót na górę

Dokumenty szkoły

Publikujemy dokumenty szkolne do wiadomości rodziców i uczniów.

Statut Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Brodzińskiego w Królówce pobierz

 

Procedury reagowania w przypadku wystąpienia wewnętrznych i zewnętrznych zagrożeń fizycznych oraz cyberzagrożeń  -->pobierz

Dyżury nauczycieli dla rodziców pobierz

Godziny pracy pedagoga szkolnego pobierz

Zajęcia dodatkowe pobierz 

Regulamin rekrutacji dzieci do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Królówce pobierz

Regulamin rekrutacji dzieci do klasy pierwszej szkoły podstawowej w Szkole Podstawowej w Królówce pobierz

Regulamin świetlicy szkolnej działającej w Szkole Podstawowej w Królówce pobierz

Plan Wychowawczy w klasach I-III Edukacji Wczesnoszkolnej oraz Oddziału 6-latków w Szkole Podstawowej w Królówce pobierz

Regulamin oceniania zachowania uczniów kl. IV-VIII Szkoły Podstawowej w Królówce pobierz

Regulamin wycieczek szkolnych i imprez turystycznych pobierz

Zgoda rodziców na wyjazd dziecka na wycieczkę pobierz

Karta  i harmonogram wycieczki pobierz

Lista uczestników wycieczki pobierz

Rozliczenie finansowe pobierz

Regulamin wycieczki jednodniowej pobierz 

Regulamin wycieczki wielodniowej pobierz 

Regulamin wycieczki górskiej pobierz

Regulamin korzystania z szatni pobierz

Szkolny Zestaw Programów 2018/2019 pobierz

Wykaz podręczników w roku szkolnym 2019/2020 pobierz

motoring.pl  animekbrzesko.pl klubmaluchauani.pl dolinasanki.pl

Copyright © 2013. Szkoła Podstawowa im. K. Brodzińskiego w Królówce Rights Reserved.


Facebook