^Powrót na górę

Dokumenty szkoły

Publikujemy dokumenty szkolne do wiadomości rodziców i uczniów.

Statut Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Brodzińskiego w Królówce pobierz

Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły Podstawowej pobierz

Uchwała Rady Pedagogicznej w sprawie zmian w statucie Nr.13 z dnia 16 lutego 2023 --> pobierz

Standardy ochrony małoletnich, wersja pełna->pobierz

Standardy ochrony małoletnich, wersja skrócona dla dzieci->pobierz

Standardy ochrony małoletnich, wersja obrazkowa->pobierz

Regulamin pracy w systemie zdalnym--> pobierz

Regulamin dowozów--> pobierz

Regulamin korzystania z e-dziennika--> pobierz

Procedura postępowania w sytuacji podejrzenia zakażeniem COVID-19 --> pobierz

Procedury biblioteka--> pobierz

Kryteria oceniania zachowania uczniów kl. IV-VIII Szkoły Podstawowej im. K. Brodzińskiego w Królówce  w nauczaniu zdalnym -->pobierz

Regulamin oceniania zachowania uczniów kl. IV-VIII Szkoły Podstawowej w Królówce pobierz

Procedury reagowania w przypadku wystąpienia wewnętrznych i zewnętrznych zagrożeń fizycznych oraz cyberzagrożeń  -->pobierz

Regulamin monitoringu wizyjnego ->pobierz

Dyżury nauczycieli dla rodziców, dostępność nauczycieli - aktualizacja 30.09 -->pobierz

Zajęcia dodatkowe pobierz 

Regulamin rekrutacji dzieci do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Królówce pobierz

Regulamin rekrutacji dzieci do klasy pierwszej szkoły podstawowej w Szkole Podstawowej w Królówce pobierz

Regulamin pracy świetlicy pobierz

Regulamin naboru do świetlicy pobierz

Regulamin dyżuru wakacyjnego  w przedszkolach zobacz

Oświadczenie zobacz

Wniosek o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej zobacz

Wniosek o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny do przedszkola zobacz

Dyżury wakacyjne w poszczególnych przedszkolach zobacz

Regulamin wycieczek szkolnych i imprez turystycznych pobierz

Zgoda rodziców na wyjazd dziecka na wycieczkę pobierz

Karta  i harmonogram wycieczki pobierz

Lista uczestników wycieczki pobierz

Rozliczenie finansowe pobierz

Regulamin wycieczki jednodniowej pobierz 

Regulamin wycieczki wielodniowej pobierz 

Regulamin wycieczki górskiej pobierz

Regulamin korzystania z szatni pobierz

Wykaz podręczników w roku szkolnym 2022/2023 pobierz

Szkolny Zestaw Programów 2022/2023 pobierz

Dokumenty dla uczniów na lekcje pobierz

Copyright © 2013. Szkoła Podstawowa im. K. Brodzińskiego w Królówce Rights Reserved.


Facebook