^Powrót na górę

Ogólnopolski projekt Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska.

     W ogólnopolskim projekcie Akademia Chóralna  -  Śpiewająca Polska nasz chór bierze udział od 2006 r. Jest to projekt realizowany przez Narodowe Forum Muzyki z Wrocławia i gminę Nowy Wiśnicz. Celem projektu jest: edukacja świadomych odbiorców sztuki, poznanie przez dzieci i młodzież wartościowej polskiej i światowej literatury muzycznej, rozwój muzykalności dużej ilości młodych ludzi, którzy w przyszłości zasilą profesjonalne i amatorskie zespoły chóralne, wychowanie dzieci i młodzieży poprzez sztukę w szacunku dla wartości, jakie sztuka niesie, rozwój osobowości, wrażliwości i wyobraźni poprzez edukację chóralną, zorganizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, kontakt uczestników programu z wybitnymi artystami, doskonalenie zawodowe pedagogów muzycznych w kierunku pracy z dziećmi.

   Udział w projekcie jest wspaniałym doświadczeniem dla dyrygenta oraz dla chórzystów. Udział w koncertach i konkursach pozwala uczniom na kontakt z innymi chórami i nabranie ogłady scenicznej. Dyrygent chóru – Pani Katarzyna Adamczyk doskonali swoje umiejętności biorąc udział  w warsztatach organizowanych w ramach projektu.
   Uczniowie śpiewający w chórze czują się wyróżnieni poprzez udział w ogólnopolskim projekcie. Wzajemne muzykowanie i rywalizacja niezwykle mobilizują  do pracy.

   Chór występuje co roku podczas akademii okolicznościowych w szkole takich jak: rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego (również w kościele uroczysta oprawa mszy św.),z okazji Święta Edukacji Narodowej z okazji Święta Niepodległości, 3 maja, podczas Dnia Patrona Szkoły (również w kościele uroczysta oprawa mszy św.)
    Chór koncertował kilkukrotnie w filharmonii krakowskiej, na zamku w Wiśniczu, w Villa di Chiavenna we Włoszech w 2019r. Uczestniczył w Międzynarodowym Festiwalu Chóralnym w Pradze (Czechy) w 2022r. Jest laureatem wielu nagród i wyróżnień. Zdobył m.in. Srebrny Kamerton na Ogólnopolskim Konkursie Chórów A’ capella  Dzieci i Młodzieży w Bydgoszczy w 2021r., Złote Pasmo i I Miejsce na Wojewódzkim Przeglądzie chórów projektu Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska w Lusławicach w 2022r. III miejsce na Małopolskim Festiwalu „Z Pieśnią Patriotyczną i Żołnierską przez wieki” w Nowym Wiśniczu w 2022r. Chór jest również miejscem, gdzie doskonalą swoje umiejętności wokalne soliści, którzy są laureatami wielu indywidualnych nagród na poziomie wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym.

    Mimo wielu obowiązków i zajęć dzieci przychodzą na chór bardzo chętnie. Warto wspomnieć, że próby odbywają się po lekcjach a występy i konkursy najczęściej w soboty i niedziele.

   Uczniowie  uczą się wzajemnego muzykowania oraz współdziałania w grupie. Dbają o własny estetyczny wygląd na występach, mobilizują się wzajemnie do pracy, dbają o bardzo obszerny zbiór nutowy.

   Uczniowie śpiewający w chórze są zdyscyplinowani i otwarci na drugiego człowieka. Są ciekawi świata – każdy występ dla nich to nowe wyzwanie, z którym lubią się mierzyć. 

Copyright © 2013. Szkoła Podstawowa im. K. Brodzińskiego w Królówce Rights Reserved.


Facebook