^Powrót na górę

Nauczyciele

Dyrekcja
Danuta Duś - dyrektor, historia
Agnieszka Pilarska - v-ce dyrektor, język angielski

sekretarz szkoły - Anna Wójcik

Nauczyciele 

Język polski
Teodozja Wołowczyk
Jolanta Karasińska

Matematyka
Elżbieta Wołek
Agnieszka Karasińska

Język angielski
Agnieszka Pilarska
Małgorzata Makarewicz

Język niemiecki
Agnieszka Preis-Wątroba

Historia, WOS 
Danuta Duś 
Ewa Cisak 

EDB 
Ewa Cisak

Fizyka
Agnieszka Karasińska

Biologia, Chemia
Katarzyna Góra

Geografia, Informatyka
Dariusz Badyla

Przyroda, Doradztwo Zawodowe
Katarzyna Góra

Wychowanie Fizyczne
Artur Polek
Adam Łącki

Muzyka
Katarzyna Adamczyk

Plastyka, Zajęcia artystyczne
Ewa Cisak

Technika
Adam Łącki

Religia
ks. Ziemowit Kordas

Biblioteka
Bogusława Brzegowa

Edukacja wczesnoszkolna
Barbara Cygan
Jolanta Łękawa
Alina Daniec
Małgorzata Kowalska - Gruca w zastępstwie za Natalię Rudek

Wychowanie przedszkolne
Jolanta Burkiewicz
Zachara Małgorzata
Monika Kaczmarczyk

Pedagog
Jolanta Jałowiecka-Paruch

Logopeda
Jolanta Karasińska
Kinga Kokoszka w zastępstwie za Natalię Rudek

Świetlica
Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, bibliotekarz i inni

motoring.pl  animekbrzesko.pl  dolinasanki.pl 

Copyright © 2013. Szkoła Podstawowa im. K. Brodzińskiego w Królówce Rights Reserved.