^Powrót na górę

Nauczyciele

Dyrekcja
Danuta Duś - dyrektor, historia
Agnieszka Pilarska - v-ce dyrektor, język angielski

sekretarz szkoły - Anna Wójcik

Nauczyciele 

Język polski
Teodozja Wołowczyk
Jolanta Karasińska

Matematyka
Elżbieta Wołek
Agnieszka Karasińska

Język angielski
Agnieszka Pilarska
Małgorzata Makarewicz

Język niemiecki
Agnieszka Preis-Wątroba

Historia, WOS 
Danuta Duś 
Ewa Cisak 

EDB 
Ewa Cisak

Fizyka, Technika
Agnieszka Karasińska

Biologia, Chemia
Aneta Łącka

Geografia, Informatyka, Przyroda
Dariusz Badyla

Wychowanie Fizyczne
Artur Polek

Muzyka
Katarzyna Adamczyk

Plastyka, Zajęcia artystyczne
Ewa Cisak

Religia
ks. Ziemowit Kordas

Biblioteka
Bogusława Brzegowa

Edukacja wczesnoszkolna
Klimek Aneta w zastępstwie za Barbara Cygan
Jolanta Łękawa
Agnieszka Michałek w zastępstwie za Alina Daniec
Natalia Rudek

Wychowanie przedszkolne
Jolanta Burkiewicz
Zachara Małgorzata
Monika Kaczmarczyk

Pedagog, Doradztwo zawodowe
Jolanta Jałowiecka-Paruch

Logopeda
Natalia Rudek
Jolanta Karasińska

Świetlica
Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, bibliotekarz i inni

Copyright © 2013. Szkoła Podstawowa im. K. Brodzińskiego w Królówce Rights Reserved.