^Powrót na górę

Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny II. Grant 3

 

Szkoła Podstawowa im. K. Brodzińskiego w Królówce realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych”.
  Celem projektu jest zniwelowanie u uczniów skutków pandemii COVID-19 oraz podniesienie jakości kształcenia poprzez rozwijanie kompetencji kluczowych. Uczniowie klas VIII-VI będą mogli wziąć udział w darmowych zajęciach pozalekcyjnych z języka angielskiego oraz z przedmiotów przyrodniczych korzystając z pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach tego projektu.
   Wszystkich zainteresowanych udziałem w projekcie zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem Rekrutacji.

Regulamin rekrutacji - Grant 3 zobacz

Karta zgłoszenia - Grant 3 zobacz

Copyright © 2013. Szkoła Podstawowa im. K. Brodzińskiego w Królówce Rights Reserved.


Facebook