^Powrót na górę

Informacja opublikowana na życzenie rodziny ś.p. Aliny Daniec

Pragniemy z całego serca podziękować Dyrekcji, Czcigodnemu Gronu Pedagogicznemu,       ks. Katechecie, Rodzicom oraz Wychowankom Szkoły Podstawowej w Królówce.

Byliście i nadal jesteście dla nas ogromnym wsparciem. Chcemy Wam podziękować przede wszystkim za modlitwę w całej chorobie i w dniu pogrzebu naszej ukochanej Alinki. Dziękujemy za wszelkie przejawy miłości, przyjaźni i wdzięczności okazywane przez koleżanki, kolegów, rodziców oraz dzieci. Za odwiedziny koleżanek za słowa otuchy i nadziei, za wzruszające laurki pełne ciepłych słów, za przepiękne radujące serce Waszej pani, za zdjęcia i drobne upominki. Anielski śpiew Waszego chórku nie tylko poruszył wszystkich uczestników uroczystości pogrzebowej ale na pewno rozradował duszę Waszej pani Alinki.

            Wszystkim składamy wyrazy ogromnej wdzięczności za Waszą postawę w tak trudnych dla Alinki i dla nas chwilach.  Ufamy, że Alinka spogląda na nas z góry i uśmiecha się do nas.

Najbliższa Rodzina

Copyright © 2013. Szkoła Podstawowa im. K. Brodzińskiego w Królówce Rights Reserved.


Facebook