^Powrót na górę

IV wyjazd naukowy Koła Power

8 maja odbył się czwarty, w bieżącym roku szkolnym, wyjazd naukowy uczestników Koła Power do Krakowa. Tym razem uczniowie zwiedzali Muzeum Przyrodnicze i najstarszy budynek Uniwersytetu Jagielońskiego – Collegium Maius. W Muzeum Przyrodniczym z zaciekawieniem słuchali przewodniczki, która opowiadała o zwierzętach żyjących na terenie Polski w epoce lodowcowej. Oglądali  oryginalne szkielety pochodzące z wykopalisk, a także mogli zobaczyć wiele zwierząt, w szczególności ryb płazów i gadów żyjących współcześnie. Duże zainteresowanie uczniów wzbudziły prezentowane w muzeum wystawy kamieni szlachetnych oraz wystawa „Woda – podstawą życia na Ziemi”. Uczestnicy wycieczki podczas zwiedzania Collegium Maius poznali historię związaną z początkami polskiego szkolnictwa wyższego. Wizyta w Collegium Maius była po części też lekcją o Mikołaju Koperniku - jako jednym z byłych studentów Uniwersytetu Jagielońskiego. Dużo dobrej zabawy dostarczyło uczniom zwiedzanie ekspozycji interaktywnej zatytułowanej „Nauki dawne i niedawne”. „Malowanie dźwiękiem”, wykonywanie trudnych obliczeń bez użycia kalkulatora czy „spacer po niebie” było dla uczniów ciekawym doświadczeniem.

         Pani Elżbieta Wołek i Katarzyna Góra – nauczycielki prowadzące zajęcia Koła Power i organizujące wyjazdy naukowe serdecznie dziękują wszystkim uczestnikom za wielkie zaangażowanie podczas zajęć w szkole, a także za wzorowe zachowanie podczas wyjazdów naukowych. Dziękują również rodzicom za całoroczną współpracę i pomoc w rozwijaniu zainteresowań uczniów przedmiotami matematyczno – przyrodniczymi. Ponadto opiekunki Koła Power informują, że w nowym roku szkolnym będzie kolejna rekrutacja członków Koła i liczą na dalsze zaangażowanie uczniów chętnych do rozwijania swoich pasji.

         O szczegółach związanych z działalnością Koła Power i wcześniejszych wyjazdach naukowych można poczytać:

http://zskrolowka.pl/projekt-rozwin-skrzydla-2017 i
http://zskrolowka.pl/78-aktualnosci/606-spotkanie-z-matematyka-ferie-na-uniwersytecie-pedagogicznym-w-krakowie

Copyright © 2013. ZESPÓŁ SZKÓŁ W KRÓLÓWCE Rights Reserved.


Facebook