^Powrót na górę

Bartłomiej Rajca - laureat Powiatowego Konkursu Plastycznego „Nie pal przy mnie, proszę”

W bieżącym roku szkolnym w klasach I - III realizowaliśmy program edukacji antynikotynowej „Nie pal przy mnie, proszę” w oparciu o materiały przekazane przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Cele programu to między innymi kształtowanie u dzieci postaw odpowiedzialności za zdrowie własne i swoich bliskich oraz  postaw asertywnych,
w sytuacji, gdy narażone są na bierne palenie. Na zakończenie i podsumowanie programu chętni uczniowie przystąpili do konkursu plastycznego na plakat o tematyce antynikotynowej organizowanego przez Powiatową Stację Sanitarno - Epidemiologiczną w Bochni, w którym pierwsze miejsce zajął Bartłomiej Rajca, uczeń klasy pierwszej. Wręczenie nagród laureatom konkursu odbyło się 7 czerwca  2018 roku  w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Bochni. Gratulujemy zwycięzcy oraz wszystkim uczestnikom konkursu!

Copyright © 2013. ZESPÓŁ SZKÓŁ W KRÓLÓWCE Rights Reserved.


Facebook