^Powrót na górę

SUKCES W V MIĘDZYSZKOLNYM KONKURSIE RECYTATORSKIM POEZJI KAROLA WOJTYŁY I POEZJI POŚWIECONEJ JANOWI PAWŁOWI II

Dnia 24.05.2019r. odbył się w Szkole Podstawowej w Starym Wiśniczu V Międzyszkolny Konkurs Recytatorski Poezji Karola Wojtyły  i Poezji Poświęconej Janowi Pawłowi II. Do konkursu przystąpiło 30 uczniów reprezentujących szkoły w Chronowie,  Kobylu, Królówce,   Muchówce, Nowym Wiśniczu oraz  w Starym Wiśniczu.
Uczestnicy konkursu byli oceniani w dwóch kategoriach wiekowych:
kategoria I – uczniowie klas  IV-VI szkoły podstawowej  oraz kategoria II – uczniowie klas VII, VIII szkoły podstawowej  oraz III gimnazjum.
Celem konkursu było ukazanie bogactwa osobowości Karola Wojtyły – poprzez obcowanie z Jego twórczością poetycką i jej wartościami ogólnoludzkimi, literackimi i estetycznymi; uwrażliwienie młodego człowieka na najważniejsze wartości życiowe poruszane w twórczości Jana Pawła II; doskonalenie warsztatu artystycznego.
Szkołę w Królówce reprezentowało 6 uczennic.
Recytacje zachwyciły jury i uczestników konkursu. Podziwiano techniki wygłaszania utworu poetyckiego, warsztat aktorski i umiejętność interpretacji. Wszyscy uczestnicy konkursu zasługują na słowa podziwu i uznania. Jury zdecydowało, że w tegorocznym konkursie, w kategorii klas młodszych pierwsze miejsce zajęła Oliwia Dziedzic (klasa 4a) ze Szkoły Podstawowej w Królówce, natomiast w drugiej kategorii wyróżnienie otrzymała uczennica klasy 7a – Natalia Wielgus ze Szkoły Podstawowej  w Królówce. Serdecznie gratulujemy!

Copyright © 2013. Szkoła Podstawowa im. K. Brodzińskiego w Królówce Rights Reserved.