^Powrót na górę

Program Profilaktyczny Debata

02 grudnia uczniowie klas V i VI brali udział w  programie z zakresu profilaktyki alkoholowej autorstwa Krzysztofa Wojcieszka, adresowanym głównie do młodzieży,u której w większości nie nastąpiła jeszcze inicjacja alkoholowa. Ma on charakter uprzedzający, jego zadaniem jest zapobieganie przedwczesnemu używaniu alkoholu i towarzyszącym temu konsekwencjom oraz promowanie postawy abstynencji.

Przekazywane treści wbudowane są w trzy podstawowe strategie działań profilaktycznych:
- korekta przekonań normatywnych (jest osią całego programu).
- kształtowanie systemu wartości.
- wiedza o realnych konsekwencjach.

Realizacja programu jest zalecana przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i posiada pozytywną opinię ORE.
W czasie trzygodzinnego spotkania młodzież bardzo aktywnie włączyła się w zajęcia, chętnie zgłaszała się do proponowanych zadań, przede wszystkim do scenek.

Uczniowie z zaangażowaniem rozmawiali o swoich obserwacjach i dzielili się swoimi doświadczeniami.

Copyright © 2013. Szkoła Podstawowa im. K. Brodzińskiego w Królówce Rights Reserved.