^Powrót na górę

KOMPETENCJE KLUCZOWE UMIEJĘTNOŚĆ UCZENIA SIĘ MNEMOTECHNIKI

W roku szkolnym 2019/2020 Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Brodzińskiego w Królówce oraz MDDP SP. z o.o. realizują projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Akademia wspomagania”.

Celem projektu jest aktualizacja i podniesienie wiedzy oraz praktycznych umiejętności w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych uczniów w procesie edukacji.

Od początku roku pracujemy aby rozwijać kompetencje kluczowe, a zwłaszcza umiejętność uczenia się. Niektórzy uczniowie mieli  już w szkole zajęcia z mnemotechnik czyli  sposobów ułatwiających zapamiętanie, przechowywanie i przypominanie sobie informacji.
Koronawirus i zmiana sposobu kształcenia uniemożliwił zajęcie stacjonarne, dlatego na stronie szkoły i na dysku będą zamieszczane  informacje jak skutecznie uczyć się z wykorzystaniem mnemotechnik.

Obliczono, że prawidłowe stosowanie mnemotechnik w procesie uczenia zwiększa zdolności zapamiętywania nawet o 200-300%.  Pamiętajcie też o dobrym nastroju, wtedy nauka lepiej „wchodzi” do głowy”.

 HAKI PAMIĘCIOWE zobacz dokument-->

Copyright © 2013. Szkoła Podstawowa im. K. Brodzińskiego w Królówce Rights Reserved.