^Powrót na górę

Informacja dla Rodziców dotycząca rozpoczęcia roku szkolnego

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. K. Brodzińskiego w Królówce informuje:

Rozpoczynamy  rok  szkolny Mszą  św. o godz. 8.00. Po Mszy Św. pod kościołem nauczyciele zbierają uczniów klasami i idą do szkoły w grupach (zachowując dystans), dopilnowują aby przed wejściem do szkoły dzieci zdezynfekowały ręce, każda grupa czeka przed szkołą, aż grupa poprzednia uda się do swojej klasy.
Dzieci i nauczyciele zakładają maseczki w kościele i wchodząc do szkoły. Rodzice nie wchodzą do szkoły.
Wyjątek stanowi klas O i kl. 1.  Uczniowie mogą wejść do szkoły z rodzicami. Spotykają się z nauczycielami  na sali gimnastycznej wchodząc bezpośrednio wejściem na salę gimnastyczną od strony Ośrodka Zdrowia (nie przechodzą przez szkołę).

W dniu 01.09 nie ma dowozu. 
Przedszkole działa od 1.09.2020 r.  w godz. 7.00 do 15.00.

Copyright © 2013. Szkoła Podstawowa im. K. Brodzińskiego w Królówce Rights Reserved.