^Powrót na górę

Podsumowanie projektu „Już pływam”

Gmina Nowy Wiśnicz pozyskała dofinansowanie na realizację w 2022 roku projektu „Już pływam”. Jest to projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego w ramach zadania Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży. Wysokość dofinansowania to 13 700,00 zł, w finansowaniu projektu uwzględniony był również wkład własny Gminy oraz udział finansowy rodziców. W projekcie wzięło udział łącznie 90 uczniów z klas od IV do VI szkół podstawowych z terenu Gminy Nowy Wiśnicz. Zajęcia odbywały się na Krytej Pływalni im. Jana Kota w Bochni. Celem projektu było nabycie przez dzieci umiejętności i podstaw poprawnej techniki pływania.

Copyright © 2013. Szkoła Podstawowa im. K. Brodzińskiego w Królówce Rights Reserved.


Facebook