^Powrót na górę

Wycieczka po Wisnicko-Lipnickim Parku krajobrazoiwym

Klasa 8 w ramach realizacji podstawy programowej „Poznaję swój region” udała się na wycieczkę pieszą aby poznać walory przyrodnicze i kulturowe Wiśnicko -Lipnickiego Parku Krajobrazowego.Opiekunami  byli : pani Katarzyna Adamczyk i pan Dariusz Badyla. Celem wycieczki było poszerzanie wiedzy o regionie, a w szczególności: faunie i florze, formach ochrony przyrody, walorach przyrodniczych i kulturowych, uwarunkowaniach rozwoju turystyki w regionie, świadectwach materialnych działalności człowieka, orientacji na mapie i w terenie, regionach fizyczno-geograficznych, zabytkach na szlaku architektury drewnianej, różnych formach działalności człowieka.Zwiedziliśmy kolejno: kościół i zamek w Nowym Wiśniczu,  rezerwat przyrody „Kamień Grzyb”, pomnik przyrody Kamienie Brodzińskiego, rynek i kościół św. Leonarda w Lipnicy Murowanej wpisany na listę UNESCO oraz szkołę elementarną w której uczył się Kazimierz Brodziński. Podczas wędrówki, poznawaliśmy roślinność charakterystyczną dla Puszczy Karpackiej, zasady poruszania się po szlakach turystycznych oraz sposoby wyznaczania kierunków świata.Nie zabrakło śmiechów, rozmów w grupach i indywidualnych, wspólnych zdjęć, przepraw przez strumienie, słodkości i lodów, opowiadanych legend i baśni. Podróżowaliśmy w pięknych okolicznościach przyrody parku krajobrazowego i aurze historii, która nieustannie nam towarzyszyła w odwiedzanych miejscach. Myślę że większość uczestników zapamięta tę wycieczkę i będzie wracać do niej we wspomnieniach w szkole średniej.

Copyright © 2013. Szkoła Podstawowa im. K. Brodzińskiego w Królówce Rights Reserved.


Facebook