^Powrót na górę

III POWIATOWY KONKURS MATEMATYCZNY „Z PROCENTAMI ZA PAN BRAT”

III POWIATOWY KONKURS MATEMATYCZNY
„Z PROCENTAMI ZA PAN BRAT”
dla uczniów klas VIII szkół podstawowych

  Organizatorem konkursu są nauczyciele matematyki w Szkole Podstawowej w Królówce. Honorowy patronat nad konkursem objął Starosta Bocheński - Adam Korta i Burmistrz Gminy Nowy Wiśnicz – Małgorzata Więckowska. Konkurs jest wpisany na listę konkursów, ogłoszoną przez KO w Krakowie, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz uwzględniane w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej na rok szkolny 2024/2025.

Serdecznie zapraszamy do udziału.

Elżbieta Wołek
Agnieszka Karasińska

Do pobrania:
Regulamin konkursu
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2

Copyright © 2013. Szkoła Podstawowa im. K. Brodzińskiego w Królówce Rights Reserved.


Facebook