^Powrót na górę

Szkolna akcja "Pomoc koleżeńska"


SAMORZĄD UCZNIOWSKI ,  CARITAS SZKOLNY oraz  pedagog szkolny zapraszają wszystkich uczniów do współpracy w ramach szkolnej akcji „POMOC KOLEŻEŃSKA”.

Jeżeli potrzebujesz pomocy drugiej osoby – przyjdź do nas!
Jeśli możesz takiej pomocy udzielić, chcesz spróbować pomóc innym uczniom naszej szkoły w zrozumieniu trudniejszego materiału – zgłoś się do konkretnego zespołu.

Pomoc koleżankom i kolegom którzy mają trudności z opanowaniem materiału szkolnego to nic strasznego. Rówieśnicy rozumieją lepiej, „odbierają na tej samej fali”, potrafią szybciej, w znacznie bardziej przystępny sposób przekazać trudne dla innych partie materiału. Gorsze oceny mogą pojawić się w różnym czasie i z różnych powodów (długa nieobecność w szkole, czasowa niedyspozycja), jednakże niezmiennie prowadzą do problemów.

Naszym celem jest stworzenie zespołów pomocy koleżeńskiej.

Priorytetem w tym semestrze będą działania Zespołów Pomocy Koleżeńskiej:

•  MATEMATYCY
•  ANGLIŚCI
•  POLONIŚCI

POMOC KOLEŻEŃSKA pozwala na:

•  Nadrobienie zaległości po dłuższej nieuwadze lub nieobecności,
•  Poprawienie ocen,
•  Utrwalenie materiału,
•  Kształtowanie takich cech charakteru jak: odpowiedzialność, obowiązkowość, koleżeństwo,
•  Satysfakcję (pomagam, więc jestem!).

Zasady pomocy koleżeńskiej:

1. Nie odrabiamy prac domowych (ale zawsze możemy pomóc)
2. Termin konsultacji ustalimy wspólnie (pomagający z potrzebującym pomocy)
3. Termin i materiał uzgadniamy dwa dni wcześniej,
5. Wcześniej wytypowana osoba prowadzi rejestr, w którym zapisane są wszystkie konsultacje, dane pomagającego i potrzebującego pomocy oraz terminy pracy.

 Zespoły pomocy koleżeńskiej będą funkcjonować w naszej szkole od pażdziernika 2017r.
Osoby chętne do pracy w tych zespołach mogą się zapisywać u opiekuna SU. Wszystkich serdecznie zapraszamy.

Copyright © 2013. Szkoła Podstawowa im. K. Brodzińskiego w Królówce Rights Reserved.