^Powrót na górę

Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny II. Grant 1.

Szkoła Podstawowa im. K. Brodzińskiego w Królówce realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa -Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych”.

Celem projektu jest umożliwienie szkołom przejścia z tradycyjnego, stacjonarnego modelu kształcenia na model zdalnego nauczania. Szkoła planuje zakup interaktywnym monitorów.

Copyright © 2013. Szkoła Podstawowa im. K. Brodzińskiego w Królówce Rights Reserved.


Facebook