^Powrót na górę

Laboratoria Przyszłości #7

  Marzec to miesiąc, w którym przychodzi wiosna. W oczekiwaniu na nadejście cieplejszych dni uczniowie przygotowywali wiosenne kwiaty oraz prace plastyczne, które przedstawiały wiosenną łąkę. Przed zbliżającymi się Świętami Wielkanocnymi nasi uczniowie wykonywali elementy dekoracji wielkanocnych, które będą się pięknie ozdabiały sale lekcyjne w szkole.
  W ramach programu La
boratoria przyszłości odbyły się zajęcia, w których uczniowie utrwalali nazwy kolorów w języku angielskim, konstruowali tęczę z klocków Bambino. Klasa 7 na zajęciach z biologii wykorzystując wagę przeliczali ilość cukru w produktach. Na podstawie zdobytych wiadomości wykonali plakat „Ukryte źródła cukru”.
  Natomiast na lekcji matematyki u
czniowie klasy 8 wykonywali graniastosłupy i ostrosłupy, utrwalali słownictwo: wierzchołek, krawędź, podstawa, ściana oraz zależności między ich ilością w danej bryle. Wszystkie zajęcia odbywały się z wykorzystaniem pomocy zakupionych w ramach projektu  #Laboratoria przyszłości.

Copyright © 2013. Szkoła Podstawowa im. K. Brodzińskiego w Królówce Rights Reserved.


Facebook