^Powrót na górę

Ogólnopolski Program Edukacyjny „Trzymaj Formę!" 2023

    Program realizowany był w klasach V-VIII przez cały rok szkolny 2022/2023.  Celem programu była edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety.

 

Działania w ramach projektu:

  • Prelekcje przeprowadzone  przez Panią Iwonę Świątek pracownika Państwowej  Inspekcji Sanitarnej w Bochni, które dotyczyły zdrowego stylu życia oraz kleszczy i chorób odkleszczowych.
  • Prelekcja przeprowadzona przez lek. Krzysztofem Kubiakiem „Zdrowie – Twój wybór”.
  • Kiermasz zdrowej żywności pod hasłem „Zdrowie na talerzu”.
  • Warsztaty „Woda magiczna substancja”  w ramach Światowego Dnia Wody, które miały na celu propagowanie wśród młodzieży nawyku picia czystej wody.
  • Warsztaty „ Ukryte źródła cukru”  w ramach których  zapoznano uczniów ze skutkami spożywania nadmiernych ilości cukrów prostych.
  • Lekcje wychowawcze w klasach V-VIII w kwietniu poświęcone były tematyce związanej ze zdrowych stylem życia.

   Dodatkową inicjatywą podejmowaną w ramach Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego "Trzymaj Formę!" był konkurs wiedzy o zdrowym stylu życia "Trzymaj Formę!", w którym udział brali uczniowie naszej szkoły.  Konkurs odbywał się w formie online.

Copyright © 2013. Szkoła Podstawowa im. K. Brodzińskiego w Królówce Rights Reserved.


Facebook